Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy:  zawiadomienie_xxxvii_sesja.pdf


 • UCHWAŁA NR XXXVII/261/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok:  uchwala_xxxvii-261-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVII/262/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2020:  uchwala_xxxvii-262-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVII/263/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:  uchwala_xxxvii-263-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVII/264/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2014 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi 
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie: 
  uchwala_xxxvii-264-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVII/265/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowe Ostrowy na lata 2013-2015:  uchwala_xxxvii-265-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVII/266/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 29 listopada 2013 r.   w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Ostrowy:  uchwala_xxxvii-266-13.pdf
Protokół z sesji Rady Gminy: protokol_11-2013.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-25 07:32:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:00:11
 • Liczba odsłon: 1706
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957732]

przewiń do góry