Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24.01.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu z przeznaczeniem na punkt apteczny położonego w miejscowości Wołodrza.
zarzadzenie_nr_1-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24.01.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o zmaówienia publiczne w trybach przetargów nieograniczonych o wartościach szacunkowych każde poniżej 60.000 euro na zadania:
1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Grochów.
2. Remont budynku swietlicy wiejskiej w Kołomii.
3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy środowiskowej i jej otoczenia w miejscowości Cukrownia Ostrowy.
zarzadzenie_nr_2-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02.02.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu z przeznaczeniem na punkt apteczny połozonego w miejscowości Wołodrza.
zarzadzenie_nr_3-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 23.02.2007 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na stanowiska urzednicze w tym na kierownicze stanowiska urzednicze w Urzedzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_4-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 15.03.2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy w ramach prac publicznych w Urzedzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_5-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.03.2007 roku w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_6-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 17.04.2007 roku w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_7-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 17.04.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_8-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.04.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr VII/36/2007.
zarzadzenie_nr_9-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 07.05.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_10-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 07.05.2007 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
zarzadzenie_nr_11-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18.05.2007 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
zarzadzenie_nr_12-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22.05.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_13-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22.05.2007 roku w sprawie: dokonania zmiany w instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych.
zarzadzenie_nr_14-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 15/2007  Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 01.06.2007 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_15-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 21.06.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_16-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28.06.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr VIII/39/2007.
zarzadzenie_nr_17-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.06.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_18-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29.06.2007 roku w sprawie: powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy.
zarzadzenie_nr_19-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 16.07.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_20-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20.07.2007 roku w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych.
zarzadzenie_nr_21-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26.07.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_22-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 14.08.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
"Budowa 25 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków działających w oparciu pełnego biologicznie oczyszczania osadem czynnym".
zarzadzenie_nr_23-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 20.08.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_24-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.08.2007 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_25-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.08.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 31 sierpnia 2007 roku.
zarzadzenie_nr_26-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.08.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr IX/52/2007.
zarzadzenie_nr_27-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.08.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_28-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 06.09.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_29-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10.09.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr IX/52/2007.
zarzadzenie_nr_30-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 11.09.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_31-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26.09.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.
zarzadzenie_nr_32-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27.09.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XI/57/2007.
zarzadzenie_nr_33-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28.09.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_34-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28.09.2007 roku w sprawie: okreslenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy na 2008 rok oraz opracowania materiałów planistycznych do uchwalenia budżetu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_35-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 01.10.2007 roku w sprawie: opłaty za wynajem autobusu.
zarzadzenie_nr_36-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 01.10.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w zarządzeniu nr 45/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie rozliczania krajowych podróży słuzbowych pracowników urzedu gminy i jego jednostek.
zarzadzenie_nr_37-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 12.10.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_40-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 23.10.2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_41-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 23.10.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_42-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.10.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XII/64/2007.
zarzadzenie_nr_43-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
zarzadzenie_nr_44-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13.11.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_45-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22.11.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_46-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 30.11.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XIII/75/2007.
zarzadzenie_nr_47-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 03.12.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_48-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 04.12.2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Dostawa oleju napedowego do pojazdów Gminy Nowe Ostrowy w okresie od 01.01.2008 r. dp 31.12.2008 r."
zarzadzenie_49-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 10.12.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_50-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18.12.2007 roku.
zarzadzenie_nr_51-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 21.12.2007 roku w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2007 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XIV/78/2007.
zarzadzenie_nr_52-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28.12.2007 roku w sprawie: upowaznienia Inspektora ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych Gminy Nowe Ostrowy do sporządzania i podpisywania deklaracji.
zarzadzenie_nr_53-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.12.2007 roku w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2007 r.
zarzadzenie_nr_54-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.12.2007 roku w sprawie: przedstawienia kalkulacji kosztów w zwiazku z planowanym w 2008 roku zatwierdzeniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzenie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitanej.
zarzadzenie_nr_55-_2007.pdf

Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 31.12.2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
zarzadzenie_nr_56-_2007.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-07 14:02:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:50:36
  • Liczba odsłon: 1842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950527]

przewiń do góry