1. Głosowanie przez pełnomocnika
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:  2._informacja_pkw.pdf
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania: 4._wniosek.pdf
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:  6._informacja.pdf
 • Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach do wykonania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:  zarzadzenie_20-2014.pdf
       2.  Głosowanie korespondencyjne
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju:  uchwala_pkw_z_dnia_1_sierpnia_2011_r.pdf
 • Załączniki (wzory kopert, oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, instrukcja  głosowania) 3._zal._do_uchwaly_pkw.pdf
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju:    4._uchwala_pkw_z_27.01.2014.pdf
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju : 5._uchwala_pkw.pdf
 • Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego: 6._pomocniczy_wzor.pdf
 • Zarządzenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku:  zarzadzenie_19-2014.pdf

        

         3. Obwodowe Komisje Wyborcze
 • Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib  obwodowych komisji wyborczych: uchwala_167-12.pdf
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie   powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w  wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta   Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 2._uchwala_pkw_z_dnia_11_kwietnia_2011r..pdf
 • Wyjaśnienia państwowej komisji wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji  wyborczych :  4._wyjasnienia_pkw.pdf
 • Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzania głosowania  5._wytyczne_dla_okw.pdf
 • Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania odwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. :  zarzadzenie_26-14.pdf
 • Informacja dotycząca godzin rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych : informacja-okw.pdf

        4.  Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie                      powołania  Zespołu do spraw przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego
              zarzadzenie_18-2014.pdf

         5. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY z dnia 14 kwietnia 2014 r.


        6. KOMUNIKAT  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 7 kwietnia 2014 r.  o komitetach       wyborczych  utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego,  zarządzonymi              na dzień 25 maja 2014 r.  komunikat_pkw_z_07.04.14.pdf

         7 .   KOMUNIKAT  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów   do Parlamentu Europejskiego   
zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu   wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.komunikat_pkw_o_wylosowanych_jednolitych_numerach_dla_list_kandydatow.pdf


      8. Zawiadomienie o sporządzenie spisu wyborców:  zawiadomienie_o_sporzadzeniuspisu.pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-13 12:29:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 12:29:48
 • Liczba odsłon: 1534
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956372]

przewiń do góry