• Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę nr III/17/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_vii-39-15.pdf
 • Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 roku uchylająca uchwałę nr III/18/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi:  uchwala_vii-40-15.pdf
 • Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_vii-41-15.pdf
 • Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  uchwala_vii-42-15.pdf
 • Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_vii-43-15.pdf
 • Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:  uchwala_vii-44-15.pdf
 • Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  uchwala_vii-45-15.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-23 19:34:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-27 10:58:03
 • Liczba odsłon: 1814
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946540]

przewiń do góry