Zawiadomienie na X sesję Rady Gminy:  zawiadomienie_na_x_sesje_rg.doc

Uchwała nr X/61/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok:  x-61-15.pdf
Załączniki:  x_zalacznik_nr_1.pdf    x_zalacznik_nr_2.pdf x_zalacznik_nr_3.pdf    x_zalacznik_nr_4.pdf   x_zalacznik_nr_5.pdf

Tabele do załącznika nr 5: 
Uchwała nr X/62/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok:  x-62-15.pdf

Uchwała nr X/63/15 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok:  x-63-15.pdf

Uchwała nr X/64/15 w sprawie zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2018:  x-64-15.pdf

Uchwała nr X/65/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2015 roku:  x-65-15.pdf

Uchwała nr X/66/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2015 roku:  x-66-15.pdf

Uchwała nr X/67/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:  x-67-15.pdf

Uchwała nr X/68/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  x-68-15.pdf

Uchwała nr X/69/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  x-69-15.pdf

Uchwała nr X/70/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  x-70-15.pdf

Uchwała nr X/71/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  x-71-15.pdf

Uchwała nr X/72/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  x-72-15.pdf

Uchwała nr X/73/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  x-73-15.pdf

Uchwała nr X/74/15 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:  x-74-15.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-29 09:05:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-08 08:46:20
  • Liczba odsłon: 1691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950557]

przewiń do góry