Nowe Ostrowy, 21.11.2019 r.


 • UCHWAŁA NR XIV/84/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok: uchwala.xiv.84.19.2019-11-27.pdf
 • UCHWAŁA NR XIV/85/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2020 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwala.xiv.85.19.2019-11-27.pdf
 • UCHWAŁA NR XIV/86/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023: uchwala.xiv.86.19.2019-11-27.pdf
 • UCHWAŁA NR XIV/87/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok: uchwala.xiv.87.19.2019-11-27.pdf
 • UCHWAŁA NR XIV/88/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok: uchwala.xiv.88.19.2019-11-27.pdf
 • UCHWAŁA NR XIV/89/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi położonej w miejscowości Miksztal na rzecz Gminy Nowe Ostrowy: uchwala.xiv.89.19.2019-11-27.pdf

Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy został opublikowany archiwalny zapis obrazu i dźwięku z sesji
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-21 15:23:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-13 12:57:57
 • Liczba odsłon: 1765
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956287]

przewiń do góry