Zarządzenie wewnętrzne  Wójta Gminy Nowe Ostrowy Nr 1/ 2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.
zarzadzenie_nr_1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budzetu gminy na 2012 r.
zarzadzenie_nr_2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 64/2010 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_nr_3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
zarzadzenie_nr_4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XV/96/12
zarzadzenie_nr_6.pdf

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.01.2012 r. w sprawie: zasad korzystania z autobusów szkolnych w przewozach innych niż dowóz uczniów.
zarzadzenie_nr_8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14.02.2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 14.02.2012 roku.
zarzadzenie_nr_9.pdf

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy  na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w  układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XVI/106/12.
zarzadzenie_nr_12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
zarzadzenie_nr_13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XVII/111/12.
zarzadzenie_nr_14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 06 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Nowe Ostrowy."
zarzadzenie_nr_16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: wykonania uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: wykonania uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XVIII/118/12.
zarzadzenie_nr_21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_22..pdf

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno- etap II projektu pn.: Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno".
zarzadzenie_nr_23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.05.2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 08.05.2012 roku.
zarzadzenie_nr_24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XIX/127/12.
zarzadzenie_nr_25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
zarzadzenie_nr_26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 64/2010 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_27-2012.pdf

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko- Orlik 2012".
zarzadzenie_nr_28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XX/132/12.
zarzadzenie_nr_31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
zarzadzenie_nr_35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24.07.2012 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycielek kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zarzadzenie_nr_36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Remont dróg gminnych=
1. Nr 102203E-dz. nr 133 w obrębie miejscowości Grochów- od granicy z Gminą Łąnieta do km 0+962,83,
2. Nr 102203E-dz. nr 133 w obrębie miejscowości Grochów- od drogi powiatowej nr 2144E Kutno-Imielno-Kołomia-Morzyce do km 0+ 886,36,
3. Nr 102856E dz. nr 72 na 1, 72 na 2, 5 w obrębie msc Bzówki,
4. Drogi dojazdowej dz. nr 5 w obrebie msc. Bzówki,
5. Drogi dojazdowej dz. nr 173 w obrębie msc. Grodno."
zarzadzenie_nr_38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXI/141/12.
zarzadzenie_nr_39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21.08.2012 r. w sprawie: zasad korzystania z autobusów szkolnych w przewozach innych niż dowóz uczniów.
zarzadzenie_nr_40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 r.
zarzadzenie_nr_44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia z dnia 3 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zarzadzenie_nr_46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "budowa kotłowni na paliwa stałe w msc. Ostrowy)
zarzadzenie_nr_47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania umundurowania strażnikom straży gminnej
zarzadzenie_nr_48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
zarzadzenie_nr_49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy w dniu 25.09.2012 r.
zarzadzenie_nr_50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy XXII/146/12
zarzadzenie_nr_51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2013 r. oraz opracowania materiałów planistycznych.
zarzadzenie_nr_52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 października w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 750 000 dla Gminy Nowe Ostrowy"
zarzadzenie_nr_54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok - od uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXIV/155/12
zarzadzenie_nr_55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015
zarzadzenie_nr_56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy w dniu 06.11.2012 r.
zarzadzenie_nr_59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_nr_61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 listopada 2012 roku  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_62-12.pdf

Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_63-12.pdf

Zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawyczm budżetu gminy na 2012 rok - do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXV/160/12
zarzadzenie_64-12.pdf

Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_65-12.pdf

Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
zarzadzenie_66-12.pdf

Zarządzenie nr 67/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_67-12.pdf

Zarządzenie nr 68/2012 Wójta Gminy Nowe Ostorwy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_68-12.pdf

Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_69-12.pdf

Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2012 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXVI/173/12
zarzadzenie_70-12.pdf

Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
zarzadzenie_71-12.pdf

Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-24 09:06:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-22 11:41:35
  • Liczba odsłon: 2392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946642]

przewiń do góry