Nowe Ostrowy, 20.05.2014 r.

Przetarg nieograniczony pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł.  dla Gminy Nowe Ostrowy"


 • Sprawozdania: RB-Z (Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji),Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, RB-27 (zbiorczo), Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,Rb-28S (zbiorczo): sprawozdania_rb-z_rb-27s_rb-28s_20.05.2014.pdf
 • Uchwała nr XLI/294/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014 -2020:   uchwala_xli-294-14.pdf
 • Uchwała NR XLII/299/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_nr_xlii-299-14.pdf

 • Pytania i odpowiedzi:  iii_pytania_i_odpowiedzi_29.05.14.pdf
 • Uchwała Nr III/385/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy: uchwala_nr_iii_385_2013_rio.pdf
 • Uchwała nr III/386/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_nr_iii_386_2013_rio.pd
 • Pytania i odpowiedzi:  iv_pytania_i_odpowiedzi_29.05.14.pdf
 • Uchwała nr III-78-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Nowe Ostrowy: uchwala-3-78-2014.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-20 13:31:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-12 14:41:32
 • Liczba odsłon: 1820
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957612]

przewiń do góry