• Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:  uchwala_z_24_wrzesnia_2012_r..pdf
 • Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych:  uchwala_z_29_listopada_2012_r..pdf
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:  kalendarz_wyborczy.pdf
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin. rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. :  komitety_wyborcze_w_pkw.pdf
 • Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach: gkw_2014.pdf
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.: informacja_pkw_rady_gmin.pdf
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. :  informacja_pkw_wojt.pdf
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyyboorczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów wyborcznych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborcznych w wyborach do rad gmin, dar powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: uchwala_pkw_z_25_sierpnia.pdf
 • Załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej :  zgloszenie_do_tkw.doc
 • Załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach:  zgloszenie_do_obwodu.doc    
 • INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYCH OSTROWACH z dnia 6 października 2014 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 roku:  informacja_gkw_10-07-14.pdf
 • Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowe Ostrowy: zawiadomienie_z_dnia_20_pazdziernika.pdf
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach o miejscu i czasie losowania numerów dla lista kandydatów komitetów wyborczych, które zgłosiły listy kandydatów na radnych do rady gminy w więcej niż jednym okręgu wyborczym:  informacja_gkw_w_nowych_ostrowach.pdf
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 21 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nowe Ostrowy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:  komunikat_21-10-14.pdf
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowe Ostrowy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.: obwieszczenie_gmina_ostrowy.pdf
 • Informacja o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:informacja_28-10-14.pdf
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowe Ostrowy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:  obwieszczenie_wojt_gminy.pdf
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 13 listopada 2014 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada:  informacja-14-11-14.pdf
 • Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego:  obwieszczenie_1.pd
 • Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego:  obwieszczenie_2.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-24 15:07:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 15:07:41
 • Liczba odsłon: 1640
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956277]

przewiń do góry