Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy - 2016 rok.

 • Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 04.01.2016 r. w sprawie ustalenia górnej kwoty pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_1-16.pdf
 • Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_2-16.pdf
 • Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_3-16.pdf
 • Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji na 2016 rok:  zarzadzenie_4-16.pdf
 • Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_5-16.pdf
 • Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 28.01.2016r. Wójta Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2010 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_6-16.pdf
 • Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych:  zarzadzenie_7-16.pdf
 • Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_8-16.pdf
 • Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy  Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie Planu działania Gminy Nowe Ostrowy w zakresie obrony cywilnej w 2016 r.:  zarzadzenie_9-16.pdf
 • Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2016 rok-do uchwały nr XVI/124/2016:  zarzadzenie_10-16.pdf
 • Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:  zarzadzenie_11-16.pdf
 • Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:  zarzadzenie_12-16.pdf
 • Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 02.03.2016 roku przetargu n sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_13-16.pdf
 • Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:  zarzadzenie_14-16.pdf
 • Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad(polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_15-16.pdf
 • Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego:  zarzadzenie_16-16.pdf
 • Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_17-16.pdf
 • Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_18-16.pdf
 • Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 14 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_19-16.pdf
 • Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_20-16.pdf
 • Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 25 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2016 rok-do uchwały nr XVIII/140/2016:  zarzadzenie_21-16.pdf
 • Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_22-16.pdf
 • Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 9 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_23-16.pdf
 • Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 23 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_24-16.pdf
 • Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy: zarzadzenie_25-16.pdf
 • Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_26-2016.pdf
 • Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Ostrowy: zarzadzenie_27-2016.pdf
 • Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki gmina Nowe Ostrowy”:  zarzadzenie_28-16.pdf
 • Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 22 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2016 rok-do uchwały Nr XIX/159/2016:  zarzadzenie_29-16.pdf
 • Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 24 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_30-16.pdf
 • Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_31-16.pdf
 • Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzania instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy:  zarzadzenie_32-16.pdf
 • Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_33-16.pdf
 • Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku:  zarzadzenie_34-16.pdf
 • Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji:  zarzadzenie_35-16.pdf
 • Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy:  zarzadzenie_36-16.pdf
 • Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_37-16.pdf
 • Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2016 rok - do uchwały XX/180/2016:  zarzadzenie_38-16.pdf
 • Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_39-16.pdf
 • Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz dzierżawcy komórki murowanej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_40-16.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy komórki murowanej wraz z udziałem w działce gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_41-16.pdf
 • Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_42-16.pdf
 • Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2017 rok oraz opracowania materiałów planistycznych:  zarzadzenie_43-16.pdf
 • Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych:  zarzadzenie_44-16.pdf
 • Zarządzenie nr 45/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 wrzesień 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_45-16.pdf
 • Zarządzenie nr 46/2016  Wójt Gminy Nowe Ostrowy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie: uruchomienia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_46-16.pdf
 • Zarządzenie nr 47/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 października 2016r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2016 rok-do uchwały nr XXI/200/2016:  zarzadzenie_47-16.pdf
 • Zarządzenie nr 48/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 października 2016r. w sprawie: określenia ramowych procedur udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.):  zarzadzenie_48-16.pdf
 • Zarządzenie nr 49/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 października 2016r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej:  zarzadzenie_49-16.pdf
 • Zarządzenie nr 50/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 października 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_50-16.pdf
 • Zarządzenie nr 51/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: dokonania zmiany w zarządzeniu nr 15/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_51-16.pdf
 • Zarządzenie nr 52/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_52-16.pdf
 • Zarządzenie nr 53/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok- do uchwały nr XXIII/208/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 listopada 2016 roku:  zarzadzenie_53-16.pdf
 • Zarządzenie nr 54/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 listopada 2016r.w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_54-16.pdf
 • Zarządzenie nr 55/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok- do uchwały nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 roku:  zarzadzenie_55-16.pdf
 • Zarządzenie nr 56/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550.000 PLN dla gminy Nowe Ostrowy":  zarzadzenie_56-16.pdf
 • Zarządzenie nr 57/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_57-16.pdf
 • Zarządzenie nr 58/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych:  zarzadzenie_58-16.pdf
 • Zarządzenie nr 59/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07 grudnia 2016r.  w sprawie: zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Nowe Ostrowy i jej jednostkach budżetowych:  zarzadzenie_59-16.pdf
 • Zarządzenie nr 60/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 09 grudnia 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok :  zarzadzenie_60-16.pdf
 • Zarządzenie nr 61/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_61-16.pdf
 • Zarządzenie nr 62/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok-do uchwały nr XXV/221/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku:  zarzadzenie_62-16.pdf
 • Zarządzenie nr 63/2016  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok:  zarzadzenie_63-16.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-02 07:31:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-08 07:59:09
 • Liczba odsłon: 1825
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946651]

przewiń do góry