Nowe Ostrowy, 18.10.2017 r.

 • Uchwała nr XXXV/276/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok:  uchwala-xxxv-276-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/277/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym:  uchwala-xxxv-277-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/278/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:  uchwala-xxxv-278-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązującym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:  uchwala-xxxv-279-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/280/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: uchwala-xxxv-280-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/281/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-xxxv-281-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi:  uchwala-xxxv-282-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-xxxv-283-2017.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-18 15:14:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-18 08:28:31
 • Liczba odsłon: 1693
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950511]

przewiń do góry