Nowe Ostrowy, 14.12.2019 r.


 • UCHWAŁA NR XV/91/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2020 - 2023:  uchwala.xv.91.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/92/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok:  uchwala.xv.92.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/93/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019 - 2022:  uchwala.xv.93.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/94/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020:  uchwala.xv.94.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/95/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na 2020 rok:  uchwala.xv.95.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/96/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xv.96.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/97/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów w gminie Nowe Ostrowy:  uchwala.xv.97.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/98/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych w miejscowości Imielinek na rzecz Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xv.98.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/99/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.xv.99.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/100/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xv.100.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/101/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Nowe Ostrowy w roku szkolnym 2019/2020:  uchwala.xv.101.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/102/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego:  uchwala.xv.102.19.2019-12-23.pdf
 • UCHWAŁA NR XV/103/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego:  uchwala.xv.103.19.2019-12-23.pdf
Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy został opublikowany archiwalny zapis obrazu i dźwięku z sesji

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-14 15:00:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-31 19:21:15
 • Liczba odsłon: 1623
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950554]

przewiń do góry