Nowe Ostrowy, 08.10.2012 r.


Przetarg  nieograniczony pn.  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 750 000 zł.
dla Gminy Nowe Ostrowy”. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku  do dnia 30 czerwca 2012.

 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku  do dnia 30 czerwca 2012.

 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki  samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012.

 Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego

 Uchwała nr III/336/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 października  2012 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez  Gminę Nowe Ostrowy.

 Uchwała Nr XXII/146/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.

  Uchwała Nr XXII/147/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015.


UCHWALA Nr III/89/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy

UCHWAtA Nr III/252/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budzetu za 2010 rok.

UCHWALA Nr III/193/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budzetu za 2011 rok.

Roczne sprawozdaniez wykonania planu dochodów budżetowych koniec roku 2011

Rb-UZ sprawozdaie uzupełniające  o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych koniec roku 2011

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności IV kwartał

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań IV kw

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżc rok 2011

Rb-28Sroczne sprawozdanie z wyk planu wydatków budżetowych 2011

Uchwała Nr XXI-130-2012 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20.06.2012 r.

Uchwała Nr VIII-34-2011 RADY GMINY NOWE OSTROWY 


Informacja o wyborze oferty


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-08 12:50:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 08:05:51
  • Liczba odsłon: 1707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956349]

przewiń do góry