XLV sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku.


Uchwała nr XLV/262/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Grupę Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "KASZTELAN" Sp. z o.o. z/s Łubno 63B, 99-107 Daszyna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr XVII/96/04 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Ostrowy.
uchwala_262-10.pdf

Uchwała nr XLV/263/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Nowe Ostrowy.
uchwala_263-10.pdf

Uchwała nr XLV/264/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok.
uchwala_264-10.pdf

Uchwała nr XLV/265/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
uchwala_265-10.pdf

Uchwała nr XLV/266/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
uchwala_266-10.pdf

Uchwała nr XLV/267/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej.
uchwala_267-10.pdf

Uchwała nr XLV/268/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
uchwala_268-10.pdf

Uchwała nr XLV/269/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
uchwala_269-10.pdf

Uchwała nr XLV/270/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 177/2 położonej w miejscowości Imielno.
uchwala_270-10.pdf

Uchwała nr XLV/271/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego najemcy.
uchwala_271-10.pdf

Uchwała nr XLV/272/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XL/230/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Nowe Ostrowy.
uchwala_272-10.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-15 22:41:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-15 22:41:23
  • Liczba odsłon: 1855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946746]

przewiń do góry