OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 29.12.2023 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy działając na podstawie art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia  oraz miejsca polowań zbiorowych organizowane przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny OHZ "KROSNIEWICE"" Ostrówki 56, 99-352 Dąbrowice  w dniu 07.01.2024 r. w godzinach 7:30-16:30.

Treść obwieszczenia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 22.11.2023 r.

O.Ś.6220.II.1.2023  - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 17.11.2023 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy działając na podstawie art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości   terminy rozpoczęcia i zakończenia  oraz miejsca polowań zbiorowych organizowane przez Koło Łowieckie „SZARAK” ul. Sobieskiego 61-63, 99-300 Kutno, w okresie od 11.11.2023 r. do 25.02.2024 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 13.10.2023 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wołodrzy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 05.10.2023 r.

Nowe Ostrowy, 11.08.2023 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Nowe Ostrowy, 08.05.2023 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 08.05.2023 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 07.04.2023 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021r. poz. 2213). Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy.

Treść ogłoszenia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 31.03.2023 r.

Obwieszczenie nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 09.03.2023 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości opracowany projekt „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy na lata 2023 – 2026” wraz z uzasadnieniem  braku konieczności  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy na lata 2023 - 2026

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 03.11.2022 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) oraz §3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2021r. poz. 2213) Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy.

Ogłoszenie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 02.11.2022 r.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 19.10.2022 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) oraz §3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2021r. poz. 2213). Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy.

Ogłoszenie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postanowienie nr 34/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 września 2022 r. w sprawie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Nowe Ostrowy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy: 16.05.2022 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 07.03.2022 r.

Obwieszczenia dot. kwalifikacji wojskowej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.Nowe Ostrowy, 07.03.2022 r.

Informacja o wszczęciu postępowania WA.ZUZ.5.4210.121.2022.KM

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 22.12.2021 r.

Urząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RZT.70.311.2021/5 z dnia 16.12.2021r. zatwierdziło taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy na okres 36 miesięcy.
.Aktualne stawki opłat za wodę i ścieki wynoszą odpowiednio:

Woda:

Okres obowiązywania

1 – 12 miesiąc

13 – 24 miesiąc

25 – 36 miesiąc

Cena

2,41 zł/m³ netto

2,60 zł/m³ brutto

2,45 zł/m³ netto

2,65 zł/m³ brutto

2,49 zł/m³ netto

2,69 zł/m³ brutto

Opłata abonamentowa za wodę wynosi: 2,18 zł/miesiąc netto,  (2,35zł/miesiąc brutto)

Ścieki:

Okres obowiązywania

1 – 12 miesiąc

13 – 24 miesiąc

25 – 36 miesiąc

Cena

4,43 zł/m³ netto

4,78 zł/m³ brutto

4,43 zł/m³ netto

4,78 zł/m³ brutto

4,43 zł/m³ netto

4,78 zł/m³ brutto

Opłata abonamentowa za ścieki wynosi:1,09 zł/miesiąc netto, (1,18 zł/miesiąc brutto). Powyższe stawki będą obowiązywać od 01.01.2022r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej w Warszawie dotycząca wysokości stawek i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - kliknij, aby pobrać

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 19.11.2021 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 61 położonej w obrębie Wołodrza gmina Nowe Ostrowy

Ogłoszenie o przetargu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 17.11.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem wieloletniego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w latach 2022 - 2025. Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą. Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 24.11.2021r..Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl

Wieloletni program współpracy na lata 2022-2025 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”        

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 29.10.2021 r.

Zgłoszenie polowania zbiorowego 03-06.11.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 30.09.2021 r.

Plan polowań zbiorowych i indywidualnych w sezonie 2021/2022 Koła Łowieckiego "SZARAK" w Kutnie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_Nowe Ostrowy, 28.09.2021 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUS.5.4210.819.2021.JS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 16.09.2021 r.

Pozwolenie na przeprowadzenie badań archeologicznych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 10.09.2021 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Grochów

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 23.08.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łanięta - treść obwieszczenia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 16.07.2021 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm) oraz §3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r poz 1490). Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza  przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy gmina Nowe Ostrowy.
Ogłoszenie o przetargu (po pobrania)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy: 18.05.2021 r.

 • Obwieszczenie Nr 13/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego: obwieszczenie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy: 10.05.2021 r.

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis: wykaz-10-05-2021
 • Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2020 rok: informacja_10-05-2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 30.04.2021 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Ostrowy: ogłoszenie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 02.02.2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.: treść obwieszczenia
                        

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 16.11.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2021 roku.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą.
Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 25.11.2020r..
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl

Program współpracy na rok 2021 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 23.10.2020 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm) oraz § Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490).  Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy gmina Nowe Ostrowy-  Treść ogłoszenia: ogłoszenie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 23.10.2020 r.

Plan polowań zbiorowych i indywidualnych w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego "Szarak" w Kutnie - do pobrania

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 26.06.2020 r.
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w obrębie Wola Pierowa gmina Nowe Ostrowy: ogloszenie-26.06.2020.pdf
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.06.2020 r.
 
 • Sprostowanie dotyczące ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowy-Cukrownia obręb Ostrowy:  ogloszenie-12-06-2020.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.06.2020 r
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 05.06.2020 r.
 
Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy:  ogloszenie_05-06-2020.pdf
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 14.05.2020 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2019 udzielono pomocy  publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis :  wykaz_2019.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 24.01.2020 r.
 
Zgłoszenie polowania zbiorowego:  zgloszenie_polowania_24-01-2020.pdf
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 24.01.2020 r.
Informacja
W dniach:
 • 02 Luty 2020
 • 08-09 Luty 2020
 • 15-16 Luty 2020
 • 22-23 Luty 2020
 • 29 Luty 2020
 • 01 Marzec 2020
na terenach Gmin : Nowe Ostrowy  odbędą się zbiorowe polowania na lisy.
Prezes Zarządu KŁ Szarak w Kutnie
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 30.12.2019 r.
 
 
Zgłoszenie polowania zbiorowego:  zgloszenie-30.12.2019.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 12.11.2019 r.
 
Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2020 roku.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą.
Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 19.11.2019 r.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl
Program do pobrania:  program_wspolpracy-2020.pdf
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 04.11.2019 r.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 30.10.2019 r.
 
 • Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami:  protokol-30-10-19.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 25.10.2019 r.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 09.09.2019 r.
 
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 30.08.2019 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:  obwieszczenie-30.08.2019.pdf
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 11.06.2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie:  zarzadzenie_42-2019.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 15.05.2019 r.
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2018 udzielono pomocy  publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis :  wykaz_2018-05-15.pdf
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 05.04.2019 r.
 
Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę:  wykaz-05-04-2019.pdf
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 05.04.2019 r.
 
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bzówki:  obwieszczenie-05-04-2019.pdf
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 06.03.2019 r.
 
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 06.03.2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy:  zarzadzenie-18-2019.pdf
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 19.12.2018 r.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 13.11.2018 r.
 
Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2019 roku.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą. Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 20.11.2018r..
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl
Program współpracy:    program_wspolpracy2019.pdf
 
___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 26.09.2018 r.
 
Zarządzenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej:  zarzadzenie_nr_55.pdf
___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 10.08.2018 r.
 
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bzówki oraz dla części obrębów Grodno i Miksztal:  ogloszenie_10-08-18.pdf
 
___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 10.05.2018 r.
 
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_2017.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 15.11.2017 r.
 

Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2018 roku.

Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą.

Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 22.11.2017r..

Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl

Projekt programu:  program_15-11-2017.pdf  

 

_________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 27.10.2017 r.
 
 
Zapytanie ofertowe - treść ogłoszenia:  ogloszenie_27-10-2017.pdf
 
Załącznik nr 1 do zapytania - oferta wykonawcy: zalacznik_do_zapytania_27.10.2017.docx
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 07.09.2017 r.
 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy”.
 
 
Kanalizacja sanitarna:
Kanalizacja sanitarna - elektryka:
_________________________________________________________________________________________
 
 
Nowe Ostrowy, 21.08.2017 r.
 
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 20.06.2017 r.
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach:  komunikat-komisarza-wyborczego2017..pdf
 
______________________________________________________________________________________
 
 
Nowe Ostrowy, 16.05.2017 r.
 
_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 16.05.2017 r.
 
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego:  obwieszczenie_16-05-17.pdf
 
_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.05.2017 r.
 
Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2016 rok:  informacja_wojta_gminy_12_05_2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.05.2017 r.
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_2016.pdf
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 15.03.2017 r.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna:  ogloszenie_15-03-2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 13.03.2017 r.
 
 
Informacja o rewitalizacji:  informacja_o_rewitalizacji-13-03-17.pdf
 
______________________________________________________________________________________
 
 
 
 • Uchwała nr III/321/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrow y:  uchwala-rio-iii-321-2016.pdf
 • Uchwała nr III/322/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-rio-iii-322-2016.pdf
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 15.10.2016 r.
 
 
Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2017 r.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu  jest wersja roboczą.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 22 listopada 2016 roku.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eko.noweostrowy@gmail.com    
 
 • Program współpracy na rok 2017 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  program_2017.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 28.10.2016 r
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  ogloszenie_28.10.2016.pdf
 
 
 
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 23.05.2016 r.
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_2015.pdf
_____________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 19.05.2016 r.
 
WÓJT  GMINY NOWE  OSTROWY
 
informuje, 
 
że w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub pod numerem tel. /24/ 356 14 06
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 10.05.2016 r.
 
______________________________________________________________________________________
 
 
Nowe Ostrowy, 25.04.2016 r.
 
 
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 24.02.2016 r.
 
 
________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy,31.12.2015 r.
 
 
 • Uchwała nr III/335/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-3-335-15.pdf
 • Uchwała nr III/336/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-3-336-15.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 13.11.2015 r.
 
 
Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2016 r.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu  jest wersja roboczą.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 21 listopada 2015 roku.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eko.noweostrowy@gmail.com    
 
 
 • Projekt Programu współpracy na rok 2016 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  orgranizacje_program2015.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 04.11.2015 r.
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  obwieszczenie-04-11-15.pdf
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 02.11.2015 r.
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  obwieszczenie-02-11-15.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 29.10.2015 r.
 
 
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  ogloszenie_29-10-15.pdf
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 02.09.2015 r.
 
 
Pismo Prezesa  Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczące latania statkami bezzałogowymi:  pismo_02-09-15.pdf
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 10.07.2015 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrowy- Cukrownia
 
Na podstawie art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami), art. 29 oraz art. 39 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXV/245/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrowy- Cukrownia
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrowy- Cukrownia wraz z prognozą oddziaływania środowisko.
 
Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w dniach od 17 lipca 2015 roku do 7 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy,
pok. nr 1 w godzinach od 9 00 do 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach oraz prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, pokój nr 14 o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowe Ostrowy, na adres: Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi dotyczą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015 roku.
Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami) wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do cytowanej wyżej ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Nowe Ostrowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy albo w formie elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.noweostrowy@gmail.com
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowe Ostrowy.
 
....................................................
Wójt Gminy Nowe Ostrowy
 
 
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 03.07.2015 r.
 
WÓJT  GMINY NOWE  OSTROWY
 
informuje, 
 
że w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste
i dzierżawę.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub pod numerem tel. /24/ 356 14 06
 
_______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 20.05.2015 r.
 
 
Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2014 rok:  informacja_wojta_gminy_20-05-15.pdf
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 20.05.2015 r.
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_osob_fiz_i_prawnych_20-05-15.pdf
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 06.03.2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Imielinek :  ogloszenie_06-03-15.pdf
 
_____________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy,30.12.2014 r.
 
 • Uchwała nr III/347/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-347-14.pdf
 • Uchwała nr III/348/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieleletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-348-14.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.12.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Imielinek:  obwieszczenie_12.12.14.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 14.10.2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 r.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu  jest wersja roboczą.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 22 października 2014 roku.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eko.noweostrowy@gmail.com    
 
 • w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2015 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  uchwala_wolontariat_2014.pdf
 •  
 • Program współpracy na rok 2015 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  organizacje_pozarzadowe_program_2014.pdf  
 
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 29.07.2014 r.
 
 
Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za II kwartał 2014 roku: informacja_2-14.pdf                 
 
_______________________________________________________________________________________
 
 
Nowe Ostrowy, 26.05.2014 r.
 
Uchwała nr III/149/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2013 rok:  uchwala_nr_iii-149-2014.pdf
 
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 23.05.2014 r.
 
Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:  sprawozdanie2013.pdf
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 21.05.2014 r.
 
 
Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:  informacja_wojta_gminy_2013.pdf
 
______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 20.05.2014 r.
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2013  udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:   wykaz_2013.pdf _
 
 
_______________________________________________________________________________________
 
Nowe Ostrowy, 21.05.2013 r.
 
 
 Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2012 rok
Wójt Gminy Nowe Ostrowy na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości następujące dane
 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_21.05.13.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
Nowe Ostrowy, 13.02.2013 r.

 

Uchwała nr III/101/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_nr_iii-101.pdf

 

Uchwała nr III/102/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_nr_iii-102.pdf

__________________________________________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 05.02.2013 r.

 

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej:

ogloszenie_komisji_inwentaryzacyjnej.pdf

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 28.12.2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr III/436/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_436.pdf

 

UCHWAŁA Nr III/437/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie  opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_437.pdf

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 29.05.2012 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2011 roku powyżej 500 zł.

wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych.pdf

___________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 29.05.2012 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis .

  wykaz_osob- do_pobrania.pdf

_____________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 02.03.2012 r.

 

 

Otwarty konkurs ofert
dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od dnia 21 marca 2012 do 30 listopada 2012 roku.

 

konkurs_-_rozwoj_sportu.pdf

infromacja__o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2012.pdf

__________________________________________________________________________________________________

 

                                                   

Nowe Ostrowy, 13.01.2012 r.

                                                   

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową – kontynuacja wydobycia w obrębie wsi Grodno (fragment działek ewidencyjnych 180/2, 182/5, 182/6, 182/7, 184/2), gmina Nowe Ostrowy, powiat kutnowski woj. łódzkie." planowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Ekploatacji Kruszywa "KRUSZPOL" Sp.z.o o z siedzibą w Grodnie.

decyzja_srodowiska_-_kruszpol.pdf

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nowe Ostrowy, 28.12.2011 r.

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy

uchwala_nr_iii-505-2011.pdf

 

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nowe Ostrowy

 

uchwata_nr_iii-506-2011.pdf

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 12.08.2011 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty konkursu ogłoszonego w dniu 22 lipca 2011r.

 

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

__________________________________________________________________________________________________

 

Nowe Ostrowy, 22.07.2011 r.

Otwarty konkurs ofert

dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od dnia

podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku.

 

tresc_ogloszenia_konkursu__.pdf

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy - Decyzja
 
po rozpatrzeniu wniosku Firmy „BARTER” S.A. ul. Legionowa 28, 15 – 281 Białystok
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Składowaniu, magazynowaniu i sortowaniu towarów masowych takich jak: kruszywa, węgiel kamienny, materiały budowlane (stal, cegła, pustaki, cement), żwir, piasek” przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych
Nr 122/1, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17, 109/2 w obrębie geodezyjnym Ostrowy w miejscowości Ostrowy - Cukrownia.

Decyzja (21 KB)

 
 
Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza otwarty konkurs ofert
 

dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2011 roku.

   Ogłoszenie (53 KB)

 

 

/pliki/noweostrowy/projekt_budowlany_siec_wodociagowa_imielinek.pdf

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-02 14:23:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-14 18:24:55
 • Liczba odsłon: 25176
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956274]

przewiń do góry