Nowe Ostrowy, 13.12.2018 r.


 • Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok:  uchwala.iii.14.2018.pdf
 • Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019-2022:  uchwala.iii.15.2018.pdf
 • Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  uchwala.iii.16.2018.pdf
 • Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2019 roku:  uchwala.iii.17.2018.pdf
 • Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.iii.18.2018.pdf
 • Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.iii.19.2018.pdf
 • Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.iii.20.2018.pdf
 • Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.iii.21.2018.pdf
 • Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.iii.22.2018.pdf
 • Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w zakresie odśnieżania:  uchwala.iii.23.2018.pdf
 • Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019:  uchwala.iii.24.2018.pdf  
 • Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.iii.25.2018.pdf
 • Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia w miejscowości Bzówki:  uchwala.iii.26.2018.pdf
Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy został opublikowany archiwalny zapis obrazu i dźwięku z sesji
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-13 15:16:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 14:16:18
 • Liczba odsłon: 1850
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946590]

przewiń do góry