Nowe Ostrowy, 08.12.2014 r.


Przetarg nieograniczony pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 210 000 zł. dla Gminy Nowe Ostrowy"

 • Uchwała nr XLIV/302//14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok:    uchwala_xliv-302-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/303/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:     uchwala_xliv-303-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/320/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok:    uchwala_xlvii-320-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/321/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020:    uchwala_xlvii-321-14.pdf
 • Uchwała nr II/4/14 Rady Gminy Nowe Ostorwy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego:  ii414_08-12-14.pdf
 • Uchwała NR III/385/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_3-385-13.pdf
 • Uchwała NR III/386/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:   uchwala_3-368-13.pdf
 • Uchwała NR III/78/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie opinii o miżliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala-3-78-14.pdf

Sprawozdania za 2013 rok: 
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:                                  rb-n_za_2013_08-12-14.pdf
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:                                 rb-uz_za_2013_08-12-14.pdf
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:            rb-z_za_2013_08-12-14.pdf
Sprawozdania za III kwartał 2014 r. :
 • Rb 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2014 r.:  rb-27s_kwartalne_08-12-14.pdf
 • Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2014 r.:  rb_-28s_kwartalne_08-12-14.pdf
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:                                 rb-n_kwaralne_08_12_14.pdf
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.: rb-nds_kwartalne_08-12-14.pdf
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:           rb-z_kwartalne_08-12-14.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-08 14:47:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 14:49:19
 • Liczba odsłon: 1613
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957568]

przewiń do góry