• Uchwała nr XLIV/302//14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok:  uchwala_xliv-302-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/303/14 RAdy Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:   uchwala_xliv-303-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/304/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok: uchwala_xliv-304-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/305/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020:  uchwala_xliv-305-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/306/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020:  uchwala_xliv-306-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2014 roku:  uchwala_xliv-307-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/308/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2014 roku: uchwala_xliv-308-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/309/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_xliv-309-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/310/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_xliv-310-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/311/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach w miejscowości Grochów oraz Wola Pierowa:  uchwala_xliv-311-14.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-11 22:30:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 09:32:31
 • Liczba odsłon: 1836
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946593]

przewiń do góry