Nowe Ostrowy, 19.04.2018 r.

 • Uchwała nr XLI/317/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:  uchwala-xli-317-2018.pdf
 • Uchwała nr XLI/318/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  uchwala-xli-318-2018.pdf
 • Uchwała nr XLI/319/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2018 - 2021:  uchwala-xli-319-2018.pdf
 • Uchwała nr XLI/320/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala-xli-320-2018.pdf
 • Uchwała nr XLI/321/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-xli-321-2018.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-19 12:10:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-28 09:09:26
 • Liczba odsłon: 1952
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957761]

przewiń do góry