• UCHWAŁA NR XXXIX/277/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-xxxix-277-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/278/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok:  uchwala-xxxix-278-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/279/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  uchwala-xxxix-279-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/280/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  uchwala-xxxix-280-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/281/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020: uchwala-xxxix-281-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/282/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:  uchwala-xxxix-282-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/283/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie w sprawie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:   uchwala-xxxix-283-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne:
  uchwala-xxxix-284-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/285/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Nowe Ostrowy uchwala-xxxix-285-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXIX/286/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Imielinek:   uchwala-xxxix-286-14.pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-27 08:06:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-20 22:43:36
 • Liczba odsłon: 1797
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957614]

przewiń do góry