Nowe Ostrowy, 16.11.2017 r.


 • Uchwała nr XXXVI/284/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:  uchwala-xxxvi-284-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal:  uchwala-xxxvi-285-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/286/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki :  uchwala-xxxvi-286-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/287/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2018 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  uchwala-xxxvi-287-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/288/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:  uchwala-xxxvi-288-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/289/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz gminę:  uchwala-xxxvi-289-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/290/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:  uchwala-xxxvi-290-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/291/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy":  uchwala-xxxvi-291-2017.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-16 15:33:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-19 13:46:35
 • Liczba odsłon: 1748
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956379]

przewiń do góry