• Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy o wykazie miejsc na terenie Gminy Nowe Ostrowy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  informacja_21-08-2018.pdf
 • Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach w wyborach do Rady Gminy Nowe Ostrowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  obwieszczenie_22-08-2018.pdf
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  zpow-501-103_18.pdf
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku:  zpow-501-104_18a.pdf
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast:  zpow-501-104_18.pdf
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  zpow-501-102_18.pdf
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach:  postanowienie_powolanie.pdf
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  postanowienie_ws__pierwszych_posiedzen.pdf
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2:  obwieszczenie-18-09-2018.pdf
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 października 2018r. obwieszczenie_20-09-2018.pdf
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach:  postanowienie-24-09-2018.pdf
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku: komunikat_numery_sejmik.pdf
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: odrębnie dla Powiatu Kutnowskiego, Powiatu Łaskiego, Powiatu Łęczyckiego, Powiatu Łowickiego, Powiatu Pabianickiego i Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku:  komunikat_numery_powiat.pdf
 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Nowych Ostrowach, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  komunikat_numery_gmina.pdf
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowe Ostrowy:  powolanie_nowe_ostrowy.pdf
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nowe Ostrowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:  obwieszczenie_numery_gmina.pdf
 • Uchwała nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_5-2018.pdf
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Nowe Ostrowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach-wojt.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-24 15:11:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-09 10:52:39
 • Liczba odsłon: 2395
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946591]

przewiń do góry