Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15.02.2006 r. w sprawie: powołania członków Zespołu do kontrolowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_1-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.03.2006 r. w sprawie: uchwalenia układu wykonawczego budzetu gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_2-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15.03.2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Nowych Ostrowach za 2005 rok.
zarzadzenie_nr_3-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21.03.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_4-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.03.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_5-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05.05.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/197/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku.
zarzadzenie_nr_6-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17.05.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_7-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.05.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_8-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.05.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_9-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.06.2006 r. w sprawie: procedur kontroli finansowej.
zarzadzenie_nr_10-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 11/2006  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.06.2006 r. 
zarzadzenie_nr_11-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21.06.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_12-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 12 ZP/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.06.2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w postepowaniach o zamówienie publiczne w trybie przetargów neograniczonych o wartościach szacunkowych każde poniżej 60.000 EURO na zadania:
1. "Remont 3 sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach".
2. "Remont 3 pomieszczeń wc w budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie".
zarzadzenie_nr_12_zp-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.06.2006 r. w sprawie: zmiany instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_13-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.06.2006 r. w sprawie: zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach i jednostkach organizacyjnych gminy.
zarzadzenie_nr_14-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.06.2006 r. w sprawie: instrukcji gospodarki kasowej w Urzedzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_15-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.06.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/204/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku.
zarzadzenie_nr_16-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.06.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_17-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.06.2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 60.000 EURO na zadanie:
"Budowa 25 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków działających w oparciu pełnego biologicznie oczyszczania osadem czynnym".
zarzadzenie_nr_18-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14.07.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_19-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17.07.2006 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na terenie Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_20-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.07.2006 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
zarzadzenie_nr_21-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10.08.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_22-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.08.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/210/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.
zarzadzenie_nr_23-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.08.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_24-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.08.2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 60.000 EURO na zadanie:
1. "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Nowe Ostrowy o łącznej długości 1828 mb".
2. "Dostawa koparko- ładowarki kołowej".
zarzadzenie_nr_25-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.09.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_26-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.09.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/212/2006 z dnia 28 września 2006 roku.
zarzadzenie_nr_27-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.09.2006 r. w sprawie: okreslenia podstawowych parametrow przyjetych do pracy nad budzetem gminy na 2007 rok oraz opracowania materiałów planistycznych do uchwalenia budzetu Gminy w Nowych Ostrowach na 2007 rok.
zarzadzenie_nr_28-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.09.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_29-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.09.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_30-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18.10.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_31-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20.10.2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 60.000 EURO na zadanie:
1. "Dostawa i montaż kotła co o mocy o0k. 500 kW wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej montażu".
2. "Dostawa koparko- ładowarki kołowej".
zarzadzenie_nr_32-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.10.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/214/2006 z dnia 25 października 2006 roku.
zarzadzenie_nr_33-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.10.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w zakładowym planie kont z 15 stycznia 2002 r.- zarządzenie nr 1/2002.
zarzadzenie_nr_34-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.11.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_35-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16.11.2006 r. w sprawie: przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopnie nauczycieli mianowanych.
zarzadzenie_nr_36-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16.11.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_37-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.11.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_38-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.12.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr II/3/2006 z dnia 01 grudnia 2006 roku.
zarzadzenie_nr_39-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.12.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzedu Gminy w Nowych Ostrowach oraz w sprawie powołania komisji socjalnej- wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/05 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19 maja 2005 r.
zarzadzenie_nr_40-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12.12.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_41-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20.12.2006 r. w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organu podatkowego Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_42-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za 2006 rok- do uchwały Rady Gminy Nr IV/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.
zarzadzenie_nr_43-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 44/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
zarzadzenie_nr_44-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 45/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: rozliczania krajowych podróży służbowych pracowników urzedu gminy i jego jednostek.
zarzadzenie_nr_45-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: dokonania zmian w zakaldowym planie kont z 15 stycznia 2002 r.- zarządzenie nr 1/2002 oraz zarządzenie nr 34/2006.
zarzadzenie_nr_46-_2006.pdf

Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: zarządzenia oprogramowaniem oraz zasad korzystania z oprogramowania w Urzedzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_47-_2006.pdf


Zarzadzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.12.2006 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
zarzadzenie_nr_48-_2006.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-23 09:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-23 09:00:52
  • Liczba odsłon: 1926
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957678]

przewiń do góry