Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy - 2018 rok.

 • Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia górnej kwoty pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-1-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie-2-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-3-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji na 2018 rok:  zarzadzenie-4-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 stycznia 2018 r.w sprawie dokonania budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-5-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych:  zarzadzenie-6-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-7-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy":  zarzadzenie-8-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 - do uchwały nr XXXVIII/302/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 lutego 2018 r.:  zarzadzenie-9-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-10-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy Gm.Nowe Ostrowy dz. nr 47/1":  zarzadzenie-11-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-12-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy":  zarzadzenie-13-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-14-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie-15-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-16-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-17-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-18-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie:  zarzadzenie-19-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie-20-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 - do uchwały nr XL/314/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 kwietnia 2018 r.:  zarzadzenie-21-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach oraz określenia szczegółowego trybu jej pracy:  zarzadzenie-22-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-23-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 - do uchwały nr XL/318/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r.:  zarzadzenie-24-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 24a/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie-24a-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-25-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie-26-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego ŻUK:  zarzadzenie-27-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-28-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy":  zarzadzenie-29-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowanych przez kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy:  zarzadzenie-30-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok - do uchwały nr XLII/324/2018:  zarzadzenie-31-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-32-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach do przeprowadzenia podstępowań w sprawie świadczenia "Dobry start", wydawania decyzji w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do wydawania decyzji:  zarzadzenie-33-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-34-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej:  zarzadzenie-35-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie-36-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-37-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnego spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-38-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy:  zarzadzenie-39-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z autobusów szkolnych w przewozach innych niż dowóz uczniów:  zarzadzenie-40-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-41-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 102318 E w miejscowości Grochów, Nowe Grodno i Grodno gmina Nowe Ostrowy": :  zarzadzenie-42-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie-43-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów:  zarzadzenie-45-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok - do uchwały nr XLIII/336/2018 zarzadzenie-46-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-47-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów zarzadzenie-48-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok.:  zarzadzenie-49-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza, Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w msc. Nowe Ostrowy":  zarzadzenie-50-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok - do uchwały nr XLIV/338/2018 zarzadzenie-51-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok zarzadzenie-52-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Nowe Ostrowy, Rady Powiatu Kutnowskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach Wójta Gminy Nowe Ostrowy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zarzadzenie-53-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenie podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2019 rok oraz opracowania materiałów planistycznych zarzadzenie-54-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zarzadzenie-55-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok zarzadzenie-56-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, raport szacowania ryzyka - doboru środków bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Procedury bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania danych osobowych:  zarzadzenie-57-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Udzielenie Gminie Nowe Ostrowy bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1500000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów":  zarzadzenie-58-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok - do uchwały nr XLV/346/2018:  zarzadzenie-59-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-60-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-61-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-62-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok - do uchwały nr XLVI/354/2018 zarzadzenie-63-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenie zasad użyczenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy w Nowych Ostrowach tabletów do użytku służbowego zarzadzenie-64-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-65-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr II/3/2018 z 29 listopada 2018 r.:  zarzadzenie-66-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 21/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych:  zarzadzenie-67-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-68-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 68a/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  zarzadzenie-68a-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach oraz w sprawie powołania pomisji socjalnej wprowadzonego zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 16 marca 2017 r. zmienionego zarządzeniem nr 23/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zarzadzenie-69-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok zarzadzenie-70-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rokzarzadzenie-71-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rokzarzadzenie-72-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr III/16/2018zarzadzenie-73-2018.pdf
 • Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian  w budżecie gminy na 2018 rok: zarzadzenie-74-2018.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-13 11:31:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-13 12:50:34
 • Liczba odsłon: 1933
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950594]

przewiń do góry