Zawiadomienie na sesję Rady Gminy
zawiadomienie.doc

Uchwała nr XXVI/169/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
uchwala_nr_xxvi-169-12.pdf
Tabele:
tabela_1.pdf
tabela_2.pdf
tabela_3.pdf
tabela_4.pdf
tabela_5.pdf
tabela_5a.pdf
tabela_5b.pdf
tabela_6.pdf
tabela_7.pdf
tabela_8.pdf
tabela_9.pdf
tabela_10.pdf
tabela_11.pdf
tabela_12.pdf
tabela_13.pdf
Załączniki:
zalacznik__1.pdf

Uchwała nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013 - 2016
uchwala_nr_xxvi-170-12.pdf
Załączniki:
zalacznik_-_nr_1.pdf
zalacznik_-_nr_2.pdf
zalacznik_-_nr_3.pdf
zalacznik_-_nr_4.pdf


Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę XV/101/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy.
uchwala_nr_xxvi-171-12.pdf

Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r.z mieniająca uchwałę XV/102/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy.
uchwala_nr_xxvi-172-12.pdf

Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
uchwala_nr_xxvi-173-12.pdf

Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany chwały nr XIV/85/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015
uchwala_nr_xxvi-174-12.pdf

Uchwała nr XXVI/175/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwala_nr_xxvi-175-12.pdf

Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu nalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
uchwala_nr_xxvi-176-12.pdf

Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
uchwala_nr_xxvi-177-12.pdf

Uchwała nr XXVI/178/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych
uchwala_nr_xxvi-178-12.pdf

Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2013 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.1 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
uchwala_nr_xxvi-179-12.pdf

Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia wieczystego użytkowania gruntów oraz nieodpłatnego przeniesienia własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych.
uchwala_nr_xxvi-180-12.pdf

Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/220/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
uchwala_nr_xxvi-181-12.pdf

Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2013 roku.
uchwala_nr_xxvi-182-12.pdf

Uchwała nr XXVI/183/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2013 roku
uchwala_nr_xxvi-183-12.pdf

Uchwała nr XXVI/184/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Ostrowy
uchwala_nr_xxvi-184-12.pdf

Protokół z sesji Rady Gminy: protokol_xxvi-12-12.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-28 07:17:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 14:02:24
  • Liczba odsłon: 2235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946527]

przewiń do góry