Nowe Ostrowy, 22.11.2018 r. • Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok: uchwala.ii.3.2018.pdf
 • Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy: uchwala.ii.4.2018.pdf
 • Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy oraz ustalenia liczby tych komisji: uchwala.ii.5.2018.pdf
 • Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej: uchwala.ii.6.2018.pdf
 • Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji: uchwala.ii.7.2018.pdf
 • Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania Komisji ds. budżetu, spraw gospodarczych i społecznych: uchwala.ii.8.2018.pdf
 • Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2019 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwala.ii.9.2018.pdf
 • Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy: uchwala.ii.10.2018.pdf
 • Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej: uchwala.ii.11.2018.pdf
 • Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym: uchwala.ii.12.2018.pdf
 • Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy: uchwala.ii.13.2018.pdf

Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy został opublikowany archiwalny zapis obrazu i dźwięku z sesji : 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-22 13:28:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 08:51:55
 • Liczba odsłon: 1728
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957796]

przewiń do góry