Nowe Ostrowy, 09.06.2016 r.


 • Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok:  uchwala_nr_xix-157-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2015 rok:  uchwala_nr_xix-158-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  uchwala_nr_xix-159-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016-2019:  uchwala_nr_xix-160-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2016 roku:  uchwala_nr_xix-161-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/162/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2016 roku:  uchwala_nr_xix-162-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala_nr_xix-163-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_nr_xix-164-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xix-165-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xix-166-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xix-167-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xix-168-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/169/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xix-169-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xix-170-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 91/1 położonej w miejscowości Kołomia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: uchwala_nr_xix-171-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/172/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-172-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-173-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-174-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/175/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-175-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-176-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-177-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego:  uchwala_nr_xix-178-2016.pdf
 • Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2016:  uchwala_nr_xix-179-2016.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-09 09:30:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 05:56:45
 • Liczba odsłon: 1732
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957674]

przewiń do góry