• Zarządzanie nr 1/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.; ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy''. zarzadzanie_01-19.pdf
 • Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Nowych Ostrowach z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: ustalenia górnej kwoty pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy zarzadzanie_02-19.pdf
 • Zarządzanie nr 3/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok zarzadzanie_03-19.pdf
 • Zarządzanie nr 4/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzanie_04-19.pdf
 • Zarządzanie nr 5/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu inwentaryzacji na 2019 rok zarzadzanie_05-19.pdf
 • Zarządzanie nr 6/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w zarządzeniu nr 15/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach zarzadzanie_06-19.pdf
 • Zarządzanie nr 7/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.; Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu ,, Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy''. zarzadzanie_07-19.pdf
 • Zarządzanie nr 8/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach oraz w sprawie powołania komisji socjalnej wprowadzonego zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 16 marca 2017r., zmienionego zarządzeniami: nr 23/2017 z 05 maja 2017r. i 69/2018 z 3 grudnia 2018r.  zarzadzanie_08-19.pdf
 •  Zarządzanie nr 9/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzanie_09-19.pdf
 • Zarządzanie nr 10/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy zarzadzanie_10-19.pdf
 • Zarządzanie nr 11/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych zarzadzenie_11-19.pdf
 • Zarządzanie nr 12/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok - do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr IV/27/19 zarzadzenie_12-19.pdf
 • Zarządzanie nr 13/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.01.2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych. zarzadzenie_13-19.pdf
 • Zarządzanie nr 14/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_14-19.pdf
 • Zarządzanie nr 15/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 luty 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_15-19.pdf
 • Zarządzanie nr 16/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok - do uchwały nr V/33/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 luty 2019 roku. zarzadzenie_16-19.pdf
 • Zarządzanie nr 17/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 05.03.2019 r. w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego zarzadzenie_17-19.pdf
 • Zarządzanie nr 18/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 06.03.2019 r. w sprawie: powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy zarzadzenie_18-19.pdf
 • Zarządzanie nr 19/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_19-19.pdf
 • Zarządzanie nr 20/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.; ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy''. zarzadzenie_20-19.pdf
 • Zarządzanie nr 21/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.; ,,Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy'' - kolektory słoneczne. zarzadzenie_21-19.pdf
 • Zarządzanie nr 22/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zarzadzenie_22-19.pdf
 • Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_23-19.pdf
 • Zarządzanie nr 24/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok - do uchwały nr VI/36/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 marca 2019r. zarzadzenie_24-19.pdf
 • Zarządzanie nr 25/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia w okresie wakacyjnym przerwy w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Ostrowach prowadzonego przez Gminę Nowe Ostrowy zarzadzenie_25-19.pdf
 • Zarządzanie nr 26/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_26-19.pdf
 • Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach ponownych do Rady Gminy Nowe Ostrowy, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. zarzadzenie_27-19.pdf
 • Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obsługi wyborów oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarzadzenie_28-19.pdf
 • Zarządzanie nr 29/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 04 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_29-19.pdf
 • Zarządzanie nr 30/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_30-19.pdf
 • Zarządzanie nr 31/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągniecia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy zarzadzenie_31-19.pdf
 • Zarządzanie nr 32/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_32-19.pdf
 • Zarządzanie nr 33/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.04.2019 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu gminnej wypożyczalni rowerów zarzadzenie_33-19.pdf
 • Zarządzanie nr 34/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29.04.2019 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z siłowni gminnej zarzadzenie_34-19.pdf
 • Zarządzanie nr 35/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok - do uchwały nr VII/44/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2019 roku. zarzadzenie_35-19.pdf
 • Zarządzanie nr 36/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w zarządzeniu nr 15/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, zmienionym zarządzeniem nr 6/2019 z 03 stycznia 2019r. zarzadzenie_36-19.pdf
 •  Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_37-19.pdf
 • Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_38-19.pdf
 • Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_39-19.pdf
 • Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok - do uchwały nr VIII/49/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 maja 2019 roku. zarzadzenie_40-19.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_41-19.pdf
 • Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie. zarzadzenie_42-19.pdf
 • Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów. zarzadzenie_43-19.pdf
 • Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu unijnego wraz z należynmi kosztami udzielonego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy przez Bank Spółdzielczy w Krośniewicach. zarzadzenie_44-19.pdf
 • Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w zarządzeniu nr 15/2018 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dal Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, zmienionym zarządeniami: nr 6/2019 z 03 stycznia 2019r. i 36/2019 z 30 kwietnia 2019r. zarzadzenie_nr_45-19.pdf
 • Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok - do uchwały IX/58/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 roku. zarzadzenie_nr_46-19.pdf
 • Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok zarzadzenie_nr_47-19.pdf  
 • Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie:  zarzadzenia-48-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej:  zarzadzenie-49-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lipca 2019 r.. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok - do uchwały nr X/64/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lipca 2019 roku.:  zarzadzenie-50-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26.07.2019 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych Gminy Nowe Ostrowy do sporządzania i podpisywania faktur, deklaracji, w tym deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rozliczania podatku VAT:  zarzadzenie-51-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019:  zarzadzenie-52-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019:   zarzadzenie-53-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:  zarzadzenie-54-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-55-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego przedsiewzięć budowlach realizowanych przez Gminę Nowe Ostrowy w ramach programu: "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy":  zarzadzenie-56-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie-57-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok - do uchwały nr XI/66/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 sierpnia 2019 r.:  zarzadzenie-58-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019:  zarzadzenie-59-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie:  zarzadzenie-60-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok:  zarzadzenie-61-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok:  zarzadzenie-63-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2019 r. - do uchwały nr XII/69/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2019 r.:  zarzadzenie-64-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 rok oraz opracowania materiałów planistycznych: zarzadzenie-65-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok: zarzadzenie-66-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019-2022: zarzadzenie-67-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok: zarzadzenie-68-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok: zarzadzenie-69-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. "Udzielenie Gminie Nowe Ostrowy bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów".: zarzadzenie-70-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok - do uchwały nr XIII/76/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2019 r.: zarzadzenie-71-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok: zarzadzenie-72-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych Gminy Nowe Ostrowy do sporządzania i podpisywania faktur, deklaracji, w tym deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rozliczania podatku VAT: zarzadzenie-73-2019.pdf
 • Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Ostrowy": zarzadzenie-74-2019.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-01 12:28:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 11:34:32
 • Liczba odsłon: 1741
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950589]

przewiń do góry