• Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy:  uchwala-91-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2018:  uchwala-92-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok:  uchwala-93-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok:  uchwala-94-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego  na obszarze Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok:  uchwala-95-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym:  uchwala-96-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej na 2016 rok:  uchwala-97-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat:  uchwala-98-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/99/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-99-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/100/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala-100-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:  uchwala-101-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/102/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2016 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  uchwala-102-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/103/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli na współfinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Kutnowski: uchwala-103-2015.pdf
 • Uchwała nr XIII/104/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala-104-2015.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-08 22:07:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 08:25:02
 • Liczba odsłon: 1877
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946734]

przewiń do góry