• UCHWAŁA NR XLVII/320/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok:  uchwala_xlvii-320-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/321/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020:  uchwala_xlvii-321-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/322/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych:  uchwala_xlvii-322-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/323/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości:  uchwala_xlvii-323-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/324/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nowe Ostrowy w 2015 roku:  uchwala_xlvii-324-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/325/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2015 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwala_xlvii-325-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/326/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:  uchwala_xlvii-326-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/327/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bzówki:  uchwala_xlvii-327-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/328/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grochów:  uchwala_xlvii-328-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/329/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodno:  uchwala_xlvii-329-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/330/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Imielinek:  uchwala_xlvii-330-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/331/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Imielno: uchwala_xlvii-331-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/332/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołomia:  uchwala_xlvii-332-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/333/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny: uchwala_xlvii-333-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/334/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miksztal:  uchwala_xlvii-334-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/335/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niechcianów:  uchwala_xlvii-335-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/336/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Ostrowy:  uchwala_xlvii-336-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/337/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowy:  uchwala_xlvii-337-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/338/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Perna:  uchwala_xlvii-338-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/339/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rdutów:  uchwala_xlvii-339-14.pd
 • UCHWAŁA NR XLVII/340/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Pierowa:  uchwala_xlvii-340-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/341/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wołodrza:  uchwala_xlvii-341-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/342/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec:  uchwala_xlvii-342-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/343/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie:  uchwala_xlvii-343-14.pdf
 • UCHWAŁA NR XLVII/344/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Nowe Ostrowy w zakresie telekomunikacji:  uchwala_xlvii-344-14.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-28 14:42:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 10:38:49
 • Liczba odsłon: 2026
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956331]

przewiń do góry