Nowe Ostrowy, 08.09.2014 r.


Przetarg nieograniczony „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł. dla Gminy 
Nowe Ostrowy”


 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  rb-27s_za_2013.pdf
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  rb-28s_za_2013.pdf
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:  rb-n_za_2013.pdf
 • Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:  rb-uz_za_2013.pdf
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji: rb-z_za_2013.pdf
 • Rb-27S -sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  rb-27s_do_30.06.2014.pdf
 • Rb-28S -sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego : rb-28s_do_30.06.2014.pdf   
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych: rb-n_ii_kw.2014.pdf
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji: rb-z_ii_kw._2014.pdf
 • Uchwała nr XLIV/302//14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok:  uchwala_xliv-302-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/303/14 RAdy Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:   uchwala_xliv-303-14.pdf
 • Uchwała nr XLIV/304/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok: uchwala_xliv-304-14.pdf
 • Uchwała nr XLV/313/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego: uchwala_xlv-313-14.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na 2014-2020: zarzadzenie_41-2014.pdf
 • Uchwała nr III/249/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 września 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala_rio_249-2014.pdf
 • Uchwała nr III/78/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-78-2014.pdf
 • Uchwała nr III/385/2013 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania defcutu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-385-2013.pdf
 • Uchwała nr III/386/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-386-2013.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-08 13:29:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-29 18:24:51
 • Liczba odsłon: 1755
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946678]

przewiń do góry