Nowe Ostrowy, 16.11.2016 r.


 • Uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok: uchwala_xxiv-211-16.pdf
 • Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowe Ostrowy na lata 2016-2018:  uchwala_xxiv-212-16.pdf
 • Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2017 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:  uchwala_xxiv-213-16.pdf
 • Uchwała nr XXIV/214/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:  uchwala_xxiv-214-16.pdf
 • Uchwała nr XXIV/215/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nowe Ostrowy na 2017 rok:  uchwala_xxiv-215-16.pdf
 • Uchwała nr XXIV/216/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok:  uchwala_xxiv-216-16.pdf
 • Uchwała nr XXIV/217/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec zaplanowanych od 1 września 2017 roku zmianom w systemie oświaty:  uchwala_xxiv-217-16.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-16 19:50:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 08:48:17
 • Liczba odsłon: 1691
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956304]

przewiń do góry