Nowe Ostrowy, 22.11.2011 r.


Przetarg nieograniczony: "Dostawa do obiektów Gminy Nowe Ostrowy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011 - 2012"


s.i.w.z.pdf

ogloszenie....pdf

bip_zawiadomienie_o_wyborze_oferty..pdf

informacja_o_zawarciu_umowy...pdf

_________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 08.11.2011 r.


Przetarg nieograniczony pn" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy"

ogloszenie_pos.pdf

siwz..pdf

stwior.pdf  

informacja_o_modyfikacji_ogloszenia_i_siwz.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf  

pytania_wykonawcow_i_odpowiedzi_zamawiajacego.pdf  

pytania_wykonawcy_i_odpowiedzi_zamawiajacego_30.11.11r.pdf  

wniosek_o_przedluzenie_terminu_zwazania_oferta.pdf

  

Kosztorysy nakładcze:

blota.pdf

bzowki.pdf

grochow.pdf

grochowek.pdf

grodno_i.pdf

imielinek.pdf

imielno.pdf

kaly_towarzystwo.pdf

kaly.pdf

kolomia.pdf

lipiny.pdf

miksztal.pdf

niechcianow.pdf

nowa_wies.pdf

nowe_grodno.pdf

nowe_ostrowy.pdf

ostrowy.pdf

perna.pdf

rdutow.pdf

wola_pierowa.pdf

wolodrza.pdf

zieleniec1.pdf


PZT :

blota..pdf

bzowki..pdf

grochow..pdf

grochowek..pdf

grodno..pdf

imielinek..pdf

imielno..pdf

kaly_towarzystwo..pdf

kaly..pdf

kolomia..pdf

lipiniy..pdf

miksztal..pdf

niechcianow..pdf

nowa_wies..pdf

nowe_grodno..pdf

nowe_ostrowy..pdf

ostrowy...pdf

perna..pdf

rdutow..pdf

wola_pierowa..pdf

wolodrza..pdf

zieleniec..pdf


opis_techniczny.pdf

zestawienie.pdf___________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 11.10.2011 r.


Przetarg nieograniczony "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Nowe Ostrowy"


ogloszenie_.pdf

_siwz_.pdf

suw_informacja_o_wyborze_oferty.pdf

informacja_o_zawarciu_umowy..pdf

Budowlana :

opis.pdf

rys_1.pdf

rys_2.pdf

rys_3.pdf

rys_4.pdf

rys_5.pdf

rys_6.pdf

rys_7.pdf

rys_8.pdf

rys_9.pdf

rys_10.pdf

rys_11.pdf

rys_12.pdf

Sanitarna:

_opis_.pdf

rys1_.pdf

rys2_.pdf

rys3_.pdf

rys4_.pdf

rys5_.pdf

rys6_.pdf

rys7_.pdf

rys8_.pdf

Kosztorysy:

instalacja_kanalizacji_technologicznej.pdf

instalacja_technologiczna.pdf

odstojnik_wod_poplucznych.pdf

pompownia_wod_poplucznych.pdf

przebudowa_suw_ostrowy.pdf

roboty_budowlane.pdf

roboty_elektryczne.pdf

sieci_zewnetrzne.pdf

technologia.pdf

zbiornik_wody_pitnej.pdf


materialy_rownowazne.pdf

stw_i_orb.pdf


pismo-_zmiana_ogloszenia_i_siwz.pdf

projekt_instalacji_elektrycznej.pdf  


pytania_i_odpowiedzi_do_przetargu_suw.pdf

__________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 04.10.2011

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowych Ostrowach

Wołodrza 7

99-350 Ostrowy

woj. łódzkieZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Nowa szansa” nr sprawy 3/POKL/7.2.2/2011

         złożone zostały 2 oferty, które są zgodne z SIWZ i spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:


Oferta nr 1 :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1 09 – 402 Płock 100 pkt

Oferta nr 2 :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 99 – 300 Kutno 94 pkt

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1 09 – 402 Płock uzyskała przy kryterium Cena – 100% największą

liczbę punktów – 100.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

  - zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- nie odrzucono żadnej oferty,

- nie wykluczono żadnego wykonawcy.


  zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ix.pdf

  
   ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nr3-gops.pdf
_______________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 21.09.2011 r.


Przetarg nieograniczony numer sprawy 3/POKL/7.1.1/2011  na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Nowa szansa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach na rok 2011.


ogloszenie_o_zamowieniu1.pdf

swiz_nowa_szansa_3.pdf

zalacznik_1do_swiz.pdf

zalacznik_2_do_swiz.pdf

zalacznik_3_do_swiz.pdf

zalacznik_4_do_swiz.pdf

zalacznik_4a_do_swiz.pdf

zalacznik_5_do_swiz.pdf

zalacznik_6_do_swiz.pdf

zalacznik_nr_7_do_swiz.pdf

zalacznik_8_do_swiz.pdf


__________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 05.09.2011 r.


Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowe Ostrowy"

ogloszenie_o_przetargu.pdf

siwz.pdf

Droga Błota:

droga_w_msc._blota_-_kosztorys_nakladczy.pdf

remont_drogi_w_m._blota_gm._nowe_ostrowy.pdf

Droga Kołomia:

kolomia_-_kosztorys_nakladczy.pdf

remont_drogi_w_m._kolomia_gm._nowe_ostrowy.pdf

Imielno I :

kosztorys_nakladczy_imielno-swieciny_203.pdf

mapa_imielno_i.pdf

opis_imielno_i.pdf

przekroje_-__imielno_i.pdf

Imielno II :

kosztorys_nakladczy_imielno-swieciny_161.pdf

mapa_imielno_ii_.pdf

opis_imielno_ii.pdf

przekroje_-__imielno_ii.pdf

Ostrowy I :

kosztorys_nakladczy_osiedlowa_114.pdf

mapa_ostrowy_i.pdf

opis__ostrowy_i.pdf

przekroje_ostrowy_i.pdf

Ostrowy II :

kosztorys_nakladczy_osiedlowa_201.pdf

mapa_ostrowy_ii.pdf

opis__ostrowy_ii.pdf

przekroje_-__ostrowy_ii.pdf

Specyfikacje techniczne:

remont_drogi_w_m._blota_-_specyfikacja_wyk_i_odb_robot.pdf

remont_drogi_w_m._kolomia_-_specyfikacja_wyk_i_odb_robot.pdf

specyfikacja_techniczna.pdf


informacja_o_wyborze_oferty_.pdf  

informacja_o_zawarciu_umowy1.pdf


_________________________________________________________________________________________________

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot.  Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Nowa szansa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowych Ostrowach na rok 2011.

ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

______________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu 
"Nowa szansa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowych Ostrowach na rok 2011.

swiz_nowa_szansa_2.pdf

zalacznik_nr_1__do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_2__do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_3__do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_4_do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_4a_do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_5__do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_6_do_swiz_-przetarg.pdf

zalacznik_nr_7__do_swiz_-_przetarg.pdf

zalacznik_nr_8_do_swiz_-przetarg.pdf

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


_____________________________________________________________________________

Informacja

o zawarciu umowyW ramach realizacji zamówienia publicznego

pn. “Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach”

w dniu 18 .07.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą:

Firmą „DACH” Stawicki Bogdan

ul. Nowowiejski ego 5 m. 8

09-400 Płock
Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Kostrzewa

 

 


   

Nowe Ostrowy, 2011.07.07.

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy 80

99-350 Ostrowy

woj. łódzkieZawiadomienie o wyniku postępowania


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach”

złożone zostały 2 oferty, które są zgodne z SIWZ i spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Oferta nr 1 : „Dach” Bogdan Stawicki

ul. Nowowiejskiego 5/8, 09-400 Płock

100 pkt

Oferta nr 2 : Dekmal -Dachy Sp.z o.o.

Ul. Kochanowskiego 16 a

99-300 Kutno

77,48 pkt

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

„Dach” Bogdan Stawicki

ul. Nowowiejskiego 5/8, 09-400 Płock

uzyskała przy kryterium Cena – 100% największą liczbę punktów – 100.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- nie odrzucono żadnej oferty,

- nie wykluczono żadnego wykonawcy.Wójt Gminy


/-/ Zdzisław Kostrzewa

 

Przetarg nieograniczony " Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach"


17062011ogloszenie.pdf

17062011siwz.pdf

17062011stwior.pdf  

17062011przedmiar_robot-skan.pdf

17062011kosztorys_skan.pdf


 

 

30.05.2011 r.

Informacja

o zawarciu umowyW ramach realizacji zamówienia publicznego

pn. “Zakup używanej koparko - ładowarki”

w dniu 27.05.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą:

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA „KOBUT” Krzysztof Bętkowski

ul. Wasilewskiego 15

41- 208 Sosnowiec

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Zdzisław Kostrzewa
Zawiadomienia o wyborze najorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym realizowanym
przez GOPS w Nowych Ostrowach na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu 
"Nowa szansa" na rok 2011.
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
Z awiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
sprostowanie.pdf

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu 
"Nowa szansa" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowych Ostrowach na rok 2011.
ogloszenie_przetargu_na_stronie_bzp.pdf
siwz_.pdf
zalacznik_1__do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_2__do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_3__do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_4__do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_4a_do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_5__do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_6_do_swiz_-przetarg.pdf
zalacznik_7_do_swiz_-przetarg.pdf
zalacznik_8-__do_swiz_-_przetarg.pdf
zalacznik_9__do_swiz_-_przetarg.pdf
 


Przetarg nieograniczony pn. "Zakup używanej Koparko-ładowarki"


Przetarg nieograniczony pn. "Zakup energii elektrycznej"


Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał. 2 Formularz oferty.doc

Zał. 3 Formularz cenowy.doc

Zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

Zał. 5 Oświadczenie o nie powierzeniu  części zamówienia podwykonawcom.doc

Zal. 6 Umowa.pdf

Umowa - Pełnomocnictwo.doc

Umowa - zał. 1.pdf

Zał. 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Zał. 8 Oświadczenie posiadania umowy lub promesy umowy.doc


Zawiadomienie o wyborze oferty.doc

informacja_o_zawarciu_umowy.pdf

Przetarg nieograniczony pn "Zakup autobusu"


Ogłoszenie.pdf

SIWZ .pdf

Uzupełnienie zapisów w SIWZ.doc


Informacja o wyborze oferty.doc


Informacja o zawarciu umowy.doc

   Nowe Ostrowy, 2011.04.08.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 50 gramów w latach 2011-2013 dla potrzeb Urzędu Gminy Nowe Ostrowy”.

 I.    Zamawiający:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy 80

99-350 Ostrowy

woj. łódzkie 

II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.   Tryb zamówienia: z wolnej ręki, rodzaj: usługa 

IV.   Wybór oferty:

1.    Oznaczenie oferty częściowej: nie   dotyczy.

2.    Wykonawca:

Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Region Handlowy w Łodzi

Al. Włókniarzy 227  

90-900 Łódź

3.    Cena oferty wybranej oferty: 250 563 PLN.

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                      /-/ Zdzisław Kostrzewa

   Świadczenie usług pocztowychINFORMACJA
o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne
 

W dniu 29.03.2011 r. Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy wszczął postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 50 gramów w latach 2011 – 2013 dla potrzeb Urzędu Gminy Nowe Ostrowy”.

Zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) o wartości poniżej kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1759).

 

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-01 10:41:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-06 11:10:06
  • Liczba odsłon: 8145
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957722]

przewiń do góry