Nowe Ostrowy, 12.08.2016 r. • Uchwała nr XX/180/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:  uchwala_nr_xx-180-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/181/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie realizowane przez Powiat Kutnowski:  uchwala_nr_xx-181-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/182/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy" na zadanie realizowane w ramach odnawialnych źródeł energii:  uchwala_nr_xx-182-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/183/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza - Perna, Gmina Nowe Ostrowy":  uchwala_nr_xx-183-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/184/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w miejscowości Grochów, Nowe Grodno, Grodno gmina Nowe Ostrowy - etap I":  uchwala_nr_xx-184-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/186/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_nr_xx-186-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/187/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII/42/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi:  uchwala_nr_xx-187-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/188/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala_nr_xx-188-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/189/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala_nr_xx-189-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/190/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala_nr_xx-190-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/191/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_nr_xx-191-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/192/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_nr_xx-192-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/193/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas oznaczony:  uchwala_nr_xx-193-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/194/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala_nr_xx-194-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/195/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xx-195-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/196/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala_nr_xx-196-2016.pdf
 • Uchwała nr XX/197/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu z udziałem w części wspólnej gruntu od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:  uchwala_nr_xx-197-2016.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-12 11:20:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 08:29:25
 • Liczba odsłon: 1733
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956305]

przewiń do góry