Nowe Ostrowy, 08.06.2017 r. • Uchwała nr XXX/257/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-257-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok:  uchwala-258-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2016 rok:  uchwala-259-17_.pdf
 • Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:  uchwala-260-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy za II półrocze 2017 roku:  uchwala-261-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/262/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2017 roku:  uchwala-262-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:  uchwala-263-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/264/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2017:  uchwala-264-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala-265-17.pdf
 • Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-266-17.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-08 08:19:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-19 08:07:15
 • Liczba odsłon: 1694
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946681]

przewiń do góry