Nowe Ostrowy, 27.05.2015 r. 1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019:  informacja_27-05-15.pdf
 2. Informacja o liczbie wybieranych ławników:  pismo_z_sadu_okregowego_27-05-15.pdf
 3. Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych - wyciąg:  ustawa_27-05-15.pdf
 4. Rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników:  rozporzadzenie_27-05-15.pdf
 5. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika:  karta_zgloszenia_kandydata_27-05-15.pdf
 6. Wzór oświadczenia dot. władzy rodzicielskiej:  wzor_oswiadczenia_27-05-15.doc
 7. Wzór oświadczenia dot. postępowań w sprawie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego: wzor_oswiadczenia1-27-05-15.doc
 8. Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika:  lista_osob_zglaszajacych_27-05-15.doc
 9. Informacja uzupełniająca:  informacja_uzupelniajaca_27-05-15.pdf
 10. Informacja dotycząca rekompensaty ławniczej:  rekompensata_lawnicza_27-05-15.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-23 20:18:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-23 20:18:53
 • Liczba odsłon: 1686
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950575]

przewiń do góry