Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy:  zawiadomienie_-_24.10.2013.pdf

 • UCHWAŁA NR XXXVI/251/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.   uchwala_xxxvi-251-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/252/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013 - 2019  uchwala_xxxvi-252-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/253/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  uchwala_xxxvi-253-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/254/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.  uchwala_xxxvi-254-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/255/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 24 października 2013 r. w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.  uchwala_xxxvi-255-13.pdf  
 • UCHWAŁA NR XXXVI/256/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 24 października 2013 r.  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. uchwala_xxxvi-256-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/257/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 24 października 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na okres 10 lat. uchwala_xxxvi-257-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/258/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 24 października 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy. uchwala_xxxvi-258-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/259/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY  z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy.  uchwala_xxxvi-259-13.pdf
 • UCHWAŁA NR XXXVI/260/13  RADY GMINY NOWE OSTROWY   z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze  godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu  i gimnazjum prowadzonych przez gminę oraz zmiany uchwały nr XXXV/241/13 Rady Gminy Nowe  Ostrowy w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy  i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze  w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę.  uchwala_xxxvi-260-13.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-17 21:10:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 07:55:33
 • Liczba odsłon: 1908
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957754]

przewiń do góry