Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy - 2017 rok.

 • Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02.01.2017r.  w sprawie:ustalenia górnej kwoty pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:    zarzadzenie_1-17.pdf
 • Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie: ustalenia harmonogramu inwentaryzacji na 2017 rok:         zarzadzenie_2-17.pdf
 • Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok:  zarzadzenie_3-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach:  zarzadzenie_4-17.pdf
 • Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:   zarzadzenie_5-17.pdf
 • Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych.:  zarzadzenie_6-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok-do uchwały nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2017 roku:  zarzadzenie_7-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:    zarzadzenie_8-17.pdf  
 • Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 20.02.2017r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko lokalnego animatora sportu:  zarzadzenie_9-17.pdf   
 • Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 20.02.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej:    zarzadzenie_10-17.pdf  
 • Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 28 luty 2017r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok-do uchwały nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 lutego 2017 roku:  zarzadzenie_11-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 01 marca 2017r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:  zarzadzenie_12-17.pdf  
 • Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Nowe Ostrowy   zarzadzenie_13-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy w Nowych  Ostrowach oraz w sprawie powołania komisji socjalnej:  zarzadzenie_14-17.pdf
 • Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy  Nowe Ostrowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:  zarzadzenie_15-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.    zarzadzenie_16-17.pdf
 • Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok    zarzadzenie_17-17.pdf
 • Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok - do uchwały nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2017 roku  zarzadzenie_18-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok  zarzadzenie_19-17.pdf
 • Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy   zarzadzenie_20-17.pdf
 • Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych  zarzadzenie_21-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w zarządzeniu nr 15/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach  zarzadzenie_22-17.pdf
 • Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok  zarzadzenie_24-17.pdf
 • Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  zarzadzenie_25-17.pdf
 • Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok - do uchwały nr XXX/260/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 czerwca 2017 r.   zarzadzenie_26-17.pdf
 • Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok  zarzadzenie_27-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok - do uchwały nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 lipca 2017 roku  zarzadzenie_28-17.pdf
 • Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok  zarzadzenie_29-17.pdf    
 • Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok    zarzadzenie_30-17.pdf  
 • Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach  zarzadzenie_31-17.pdf
 • Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im.gen. Wł.Andersa w Ostrowach do Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach  zarzadzenie_32-17.pdf
 • Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach  zarzadzenie_33-17.pdf
 • Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok  zarzadzenie_34-17.pdf
 • Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok - do uchwały nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 sierpnia 2017 r.  zarzadzenie_35-17.pdf
 • Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok  zarzadzenie_36-17.pdf
 • Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok  zarzadzenie_37-17.pdf
 • Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w zarządzeniu nr 32/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy  zarzadzenie_38-17.pdf
 • Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2017 r. uchylające zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Nowych Ostrowach oraz jednostki organizacyjne  zarzadzenie_39-17.pdf
 • Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w zarządzeniu nr 15/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, zmienionym zarządzeniami nr 51/2016 z dnia 17 października 2016 r. , nr 22/2017 z dnia 4 maja 2017 r.  zarzadzenie_40-17.pdf
 • Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Imielnie gmina Nowe Ostrowy".  zarzadzenie_41-17.pdf
 • Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy w Wieloletnią Prognozą Finansową na 2018 rok oraz opracowania materiałów planistycznych  zarzadzenie_42-17.pdf
 • Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok  zarzadzenie_43-17.pdf
 • Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok  zarzadzenie_44-17.pdf
 • Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy komórki murowanej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy  zarzadzenie_45-17.pdf
 • Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy komórki murowanej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy  zarzadzenie_46-17.pdf
 • Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy komórki murowanej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy  zarzadzenie_47-17.pdf
 • Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz dzierżawcy komórki murowanej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy  zarzadzenie_48-17.pdf
 • Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy komórki murowanej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy  zarzadzenie_49-17.pdf
 • Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 - do uchwały nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 października 2017 roku  zarzadzenie_50-17.pdf
 • Zarządzanie nr 51/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 października 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_51-17.pdf
 • Zarządzanie nr 52/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_52-17.pdf
 • Zarządzanie nr 53/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 - do uchwały nr XXXV/278/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2017 roku zarzadzanie_53-17.pdf
 • Zarządzanie nr 54/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.; ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy''.  zarzadzanie_54-17.pdf
 • Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Nowe Ostrowy za święto przypadające w dni 11 listopada 2017 r. zarzadzanie_55-17.pdf
 • Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn.; ,, Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy''. zarzadzanie_56-17.pdf
 • Zarządzanie nr 57/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_57-17.pdf
 • Zarządzanie nr 58/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: powołania i określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zarzadzanie_58-17.pdf
 • Zarządzanie nr 59/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 - do uchwały nr XXXVI/284/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 roku zarzadzanie_59-17.pdf
 • Zarządzanie nr 60/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_60-17.pdf
 • Zarządzanie nr 61/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Nowe Ostrowy w roku 2018. zarzadzanie_61-17.pdf
 • Zarządzanie nr 62/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad i sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. zarzadzanie_62-17.pdf
 • Zarządzanie nr 63/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_63-17.pdf
 • Zarządzanie nr 64/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_64-17.pdf
 • Zarządzanie nr 65/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_65-17.pdf
 • Zarządzanie nr 66/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 - do uchwały nr XXXVII/294/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. zarzadzanie_66-17.pdf
 • Zarządzanie nr 67/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w zarządzeniu nr 15/2016 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08 marca 2016r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach , zmienionym zarządzeniami: nr 51/2016 z dnia 17 października 2016r., nr 22/2017 z dnia 04 maja 2017., nr 40/2017 z dnia 19 września 2017r. zarzadzanie_67-17.pdf
 • Zarządzanie nr 68/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2017 zarzadzanie_68-17.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-16 10:35:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 11:30:11
 • Liczba odsłon: 1938
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956382]

przewiń do góry