Nowe Ostrowy, 18.09.2019 r.


 • UCHWAŁA NR XII/70/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego:  uchwala.xii.70.19.2019-09-19.pdf
 • UCHWAŁA NR XII/71/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Nowe Ostrowy na lata 2019-2021:  uchwala.xii.71.19.2019-09-19.pdf
 • UCHWAŁA NR XII/72/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xii.72.19.2019-09-19.pdf
 • UCHWAŁA NR XII/73/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy:  uchwala.xii.73.19.2019-09-19.pdf
 • UCHWAŁA NR XII/74/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xii.74.19.2019-09-19.pdf
 • UCHWAŁA NR XII/75/19 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xii.75.19.2019-09-19.pdf
Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy został opublikowany archiwalny zapis obrazu i dźwięku z sesji
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-18 13:31:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-27 10:59:45
 • Liczba odsłon: 1680
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957602]

przewiń do góry