Zobacz podgałęzie

      Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

 • Uchwała Nr V/318/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy w 2022 roku - Uchwała Nr V/318/2021
 • Uchwała Nr V/317/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy - Uchwała Nr V/317/2021
 • Uchwała Nr V/180/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 września 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za I półrocze 2021 roku- uchwala-v-180-2021
   
 • Uchwała Nr V/132/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2020 rok - uchwała-V-132-2021
 • Uchwała nr V/109/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2020 rok - uchwala_V-109-2021
 • Uchwała nr V/26/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowe Ostrowy: uchwala_V-21-2021
 • Uchwała Nr V/230/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy w 2021 roku: uchwala-V-230-202
 • Uchwała Nr V/229/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy: uchwala-V-229-2020
 • Uchwała nr V/151/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za I półrocze 2020 roku - uchwala-V-151-2020.pdf
 • Uchwała Nr V/239/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_v-239-2019_1_akt.pdf
 • Uchwała Nr V/240/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy w 2020 roku:  uchwala_v-240-2019_1_akt.pdf
 • Uchwała Nr V/149/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2018 rok:  uchwala-149-2019.pdf
 • Uchwała Nr V/70/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2018 rok:  uchwala-70-2019.pdf
 • Uchwała nr V/70/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2018 rok:  uchwala_rio_70-2019.pdf
 • Uchwała nr V/28/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowe Ostrowy: uchwala_rio_5-28-19.pdf
 • Uchwała nr V/318/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy w 2019 roku:  uchwala_rio_318.pdf
 • Uchwała nr V/317/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy :  uchwala_rio_317.pdf
 • Uchwała nr III/200/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Nowe Ostrowy: uchwala-3-200-18.pdf
 • Uchwała nr III/13/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala-3-13-18.pdf
 • Uchwała nr III/88/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu zza 2017 rok:  uchwala-3-88-18.pdf
 • Uchwała nr III/324/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok: uchwala-3-324-17.pdf
 • Uchwała nr III/21/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o możliwości planowanej kwoty długu przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala-3-21-17.pdf
 • Uchwała nr III/325/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficutu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_3-325-2017.pdf
 • Uchwała nr III/326/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_3-326-2017.pdf
 • Uchwała nr III/78/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2016 rok:  uchwala-iii-78-2017.pdf
 • Uchwała nr III/321/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-rio-iii-321-2016.pdf
 • Uchwała nr III/322/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-rio-iii-322-2016.pdf
 • Uchwała nr III/219/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21.09.2016 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za I półrocze 2016 roku:  uchw_iii-219-16.pdf
 • Uchwała nr III/147/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie absolutorium za 2015 rok:  uchw_3-147-16.pdf
 • Uchwała nr III/77/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2015 rok:  uchw_3-77-16.pdf
 • Uchwała nr III/163-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie absolutorium za 2014 rok:  uchw_3-163-15.pdf
 • Uchwała nr III/78-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2014 rok:  uchw_3-78-15.pdf
 • Uchwała nr III/260/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięcia przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala_3-260-16.pdf
     Sprawozdania:
 
       2022 rok:
       2021 rok:
      2020 rok:
      2019 rok:
 
      2018 rok:
 
      2017 rok:
      2016 rok:
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016:  rb-27s-17.pdf
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. :  rb-28s-17.pdf
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:  rb-n-17.pdf
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:  rb-nds-17.pdf
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:  rb-z-17.pdf
 • RB-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku:  rb_n-3-16.pdf
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku:  rb-nds-3-16.pdf
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku:  rb-z-3-16.pdf
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 roku:   rb-27s-3-16.pdf
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 roku:  rb-28s-3-16.pdf
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:  spr_rb-z.pdf
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  spr_rb-27s.pdf
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:  spr_rb-nds.pdf
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  spr_rb_28s.pdf
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:  spr_rb-n.pdf
 
      2015 rok:
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: spr_rb-27s_2015.pdf
 • Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego:  bilans_2015.pdf
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  spr_rb-28s-2015.pdf
 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego:  bilans2-2015.pdf  
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych: spr_rb-n-2015.pdf
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:  spr_rb-nds-2015.pdf
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:  spr_rb-z-2015.pdf
       2014 rok:
 
 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego:  bilans1-2014.pdf
 • Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego:  bilans2-2014.pdf
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  spr-rb27s-2014.pdf
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:  spr_rb-nds-2014.pdf
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:  spr-rb-28s-2014.pdf
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:  spr_rb-z-2014.pdf
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:   spr_rb-n-2014.pdf
 
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Damian Cichacz
  • Data dodania: 2021-03-03 20:56:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-21 11:08:52
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Damian Cichacz
  • Data dodania: 2021-12-30 22:37:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-21 11:08:52
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Damian Cichacz
  • Data dodania: 2021-12-30 22:37:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-21 11:08:52
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Damian Cichacz
  • Data dodania: 2023-06-21 11:07:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-21 11:08:52
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Damian Cichacz
  • Data dodania: 2023-06-21 11:08:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-21 11:08:52
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-02 09:47:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-21 11:08:52
 • Liczba odsłon: 9344
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956325]

przewiń do góry