Nowe Ostrowy, 08.12.2017 r.


 • Uchwała nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok:  uchwala-xxxvii-292-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2018-2021:  uchwala-xxxvii-293-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/294/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2017 rok:  uchwala-xxxvii-294-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/295/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2017-2020:  uchwala-xxxvii-295-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/296/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2018 roku:  uchwala-xxxvii-296-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/297/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2018 roku:  uchwala-xxxvii-297-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018:  uchwala-xxxvii-298-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020:  uchwala-xxxvii-299-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-xxxvii-300-2017.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na zimowy utrzymaniu dróg powiatowych w zakresie odśnieżania uchwala-xxxvii-301-2017.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-08 14:20:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 08:13:16
 • Liczba odsłon: 1774
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957613]

przewiń do góry