Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.02.2008 r. w sprawie: określenia stanowisk, z którymi łącZy się dostep do informacji niejawnych.
zarzadzenie_nr_1-2008.pdf

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.03.2008 r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji kancelaryjnej- szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych klauzulą "zastrzeżone" w Urzedzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_2-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.03.2008 r. w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.
zarzadzenie_nr_3-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: dokonania zmiany w zarządzeniu nr 10/06 z 07 czerwca 2006 w sprawie" procedur kontroli finansowej.
zarzadzenie_nr_4-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.03.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_5-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17.04.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_6-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.04.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XVII/99/2008.
zarzadzenie_nr_7-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.04.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XVII/100/2008.
zarzadzenie_nr_8-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.05.2008 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu planowanych kontroli gospodarowania srodkami publicznymi na rok 2008.
zarzadzenie_nr_9-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12.05.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_10-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26.05.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_11-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24.06.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XIX/106/2008.
zarzadzenie_nr_12-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27.06.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_13-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.06.2008 r. w sprawie: powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Koordynacji Wdrazania Programu Integracji Społecznej w Gminie Nowe Ostrowy oraz Zespołu Warsztatowego ds. Opracowania/ Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowe Ostrowy i merytorycznego opracowania Planu Działania.
zarzadzenie_nr_14-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.07.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 10.07.2008 r.
zarzadzenie_nr_15-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.07.2008 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji rolnej.
zarzadzenie_nr_16-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10.07.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: 
1.Przebudowa dróg gminnych;
2.Zakup ok. 4000 ton destruktu asfaltowego.
zarzadzenie_nr_17-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16.07.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XX/114/2008.
zarzadzenie_nr_18-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 17.07.2008 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach OSP z terenu Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_19-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy- szefa obrony Cywilnej Gminy z dnia 18.07.2008 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentarryzacji sprzetu obrony zywilnej w magazynie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_20-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18.07.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
zarzadzenie_nr_21-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21.07.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_22-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.07.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w zakładowym planie kont z 15 stycznia 2002 r.- zarządzenie nr 1/2002 zmienionym zarządzeniami nr 34/2006 oraz nr 46/2006r.
zarzadzenie_nr_23-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 01.08.2008 r. w sprawie: dokonania zmiany w składzie stałej komisji inwentaryzacyjnej.
zarzadzenie_nr_24-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22.08.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XXI/117/2008.
zarzadzenie_nr_25-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.08.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania:
1. Zakup ok. 4000 ton destruktu asfaltowego;
2. Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno- biologicznej dla miejscowości Ostrowy Cukrownia i Ostrowy.
zarzadzenie_nr_26-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02.09.2008 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie swiadczeń z funduszu alimentacyjnego.
zarzadzenie_nr_27-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15.09.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_28-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.09.2008 r. w sprawie: okreslenia podstawowych parametrów przyjetych do pracy nad budzetem gminy na 2009 rok oraz opracowania materiałów planistycznych do uchwalenia budżetu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_29-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.09.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania:
1. Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno- biologicznej dla miejscowości Ostrowy Cukrownia i Ostrowy;
2. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2008-2009 do obiektów Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_30-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.09.2008 r. w sprawie: powołania zespołu ds. aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_nr_31-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.09.2008 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy dla Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_32-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 33/2008  Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.09.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XXII/120/2008.
zarzadzenie_nr_33-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.09.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_34-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28.10.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/132/2008.
zarzadzenie_nr_35-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.10.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_36-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 04.11.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
"Dożywianie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w okresie od 17.11.2008r. do 30.09.2009 r.
zarzadzenie_nr_37-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07.11.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_38-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12.11.2008 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
zarzadzenie_nr_39-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 14.11.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
"Dożywianie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w okresie od 01.12.2008r. do 30.06.2009 r.
zarzadzenie_nr_40-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25.11.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_41-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27.11.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/140/2008.
zarzadzenie_nr_42-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.12.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_43-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.12.2008 r. w sprawie: określenia wysokości czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych oraz czynników obniżających ich wysokość.
zarzadzenie_nr_44-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 08.12.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
"Dostawa oleju napędowego do pojazdów Gminy Nowe Ostrowy w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r."
zarzadzenie_nr_45-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18.12.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_46-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18.12.2008 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
zarzadzenie_nr_47-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.12.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.- do uchwały Rady Gminy Nr XXV/144/2008.
zarzadzenie_nr_48-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.12.2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
zarzadzenie_nr_49-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.12.2008 r. w sprawie: dokonania zmiany w zarzadzeniu nr 39/2005 w sprawie okreslenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach.
zarzadzenie_nr_50-_2008.pdf

Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31.12.2008 r. w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy Nowe Ostrowy do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism.
zarzadzenie_nr_51-_2008.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-22 14:15:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:15:59
  • Liczba odsłon: 1740
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957727]

przewiń do góry