129              

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -    rodzaj aktu:    Uchwała                        
   - numer aktu:        XXI/143/12               
   - organ wydający:     Rada Gminy Nowe Ostrowy                        
   - data aktu:    2012-08-21                      
   - tytuł aktu:       zmieniająca uchwałę Nr VII/30/11 Rady Gminy Nowe
 Ostrowy w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy
     Miejsce ogłoszenia:                 
     -    Nazwa dziennika Urzędowego:    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                
   - Rocznik:   2012                      
   - Pozycja:     2822                     
   - Data ogłoszenia:        14 września 2012            
_______________________________________________________________________________________
                                                                  128              

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:    Sprawozdanie                      
   - numer aktu:        1              
   - organ wydający:  Wójt Gminy Nowe Ostrowy                       
   - data aktu:  2012-03-14                        
   - tytuł aktu:   z wykonania budżetu gminy Nowe Ostrowy za 2011 rok
     Miejsce ogłoszenia:                 
     -    Nazwa dziennika Urzędowego:    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                
   - Rocznik:   2012                      
   - Pozycja:     2655                     
   - Data ogłoszenia:        28 sierpnia 2012            
_____________________________________________________________________________
                                                                       127              

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -    rodzaj aktu:    Uchwała                        
   - numer aktu:        XIX/127/12                 
   - organ wydający:     Rada Gminy Nowe Ostrowy                        
   - data aktu:    2012-05-15                         
   - tytuł aktu:       w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok
     Miejsce ogłoszenia:                 
     -    Nazwa dziennika Urzędowego:    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                 
   - Rocznik:   2012                      
   - Pozycja:     2026                     
   - Data ogłoszenia:        2 lipca 2012            

_____________________________________________________________________________
126            

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:   Uchwała                     
   - numer aktu:     XVIII/126/12              
   - organ wydający:    Rada Gminy Nowe Ostrowy                     
   - data aktu:  2012-04-26                       
   - tytuł aktu:   w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach

   Miejsce ogłoszenia:               
   -  Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego               
   - Rocznik:  2012                    
   - Pozycja:   1907                 
   - Data ogłoszenia:    15 czerwca 2012            
_______________________________________________________________________________

121            

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:   Uchwała                     
   - numer aktu:     XVIII/121/12              
   - organ wydający:    Rada Gminy Nowe Ostrowy                     
   - data aktu:  2012-04-26                       
   - tytuł aktu:   w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Nowe Ostrowy

   Miejsce ogłoszenia:               
   -  Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego               
   - Rocznik:  2012                    
   - Pozycja:   1906                 
   - Data ogłoszenia:    15 czerwca 2012            
________________________________ ___________ __________________________________
120            

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:     Uchwała                     
   - numer aktu:        XVIII/120/12              
   - organ wydający:    Rada Gminy Nowe Ostrowy                     
   - data aktu:  2012-04-26                      
   - tytuł aktu:   w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy

   Miejsce ogłoszenia:               
  -  Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego               
   - Rocznik:  2012                    
   - Pozycja:   1905                 
   - Data ogłoszenia:    15 czerwca 2012            
_ __________________________________________________________________________

118          

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:   Uchwała                      
   - numer aktu:   XVIII/118/12                 
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy                      
   - data aktu:  2012-04-26                           
   - tytuł aktu:   w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok    

   Miejsce ogłoszenia:                
  -   Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego                
   - Rocznik:  2012                     
   - Pozycja:   1833                     
   - Data ogłoszenia:    11 czerwca 2012                

_______________________________________________________________________________

111        

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:   Uchwała               
   - numer aktu:   XVII /111/12           
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy               
   - data aktu:    2012-03-30                  
   - tytuł aktu:   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 
rok


     Miejsce ogłoszenia:           
   -   Nazwa dziennika Urzędowego:    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego           
   - Rocznik:   2012               
   - Pozycja:   1635              
   - Data ogłoszenia:  24 maja 2012           
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1635
_______________________________________________________________________________

106         

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała               
   - numer aktu:  XVI /106/12           
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy               
   - data aktu:    2012-02-24                      
   - tytuł aktu: w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

     Miejsce ogłoszenia:           
  -   Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego           
   - Rocznik:  2012               
   - Pozycja:  1343              
   - Data ogłoszenia:   30 kwietnia 2012           
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1343
_____________________________________________________________________________

98         

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała               
   - numer aktu:  XV /98/12           
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy               
   - data aktu:  2012-01-27                      
   - tytuł aktu:   w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Ostrowy

      Miejsce ogłoszenia:           
   Nazwa dziennika Urzędowego:    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego           
   - Rocznik:  2012               
   - Pozycja:   867              
   - Data ogłoszenia:   13 marca 2012           
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=867
_______________________________________________________________________________

96          

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała               
   - numer aktu:  XV /96/12           
   - organ wydający:   Rada Gminy Nowe Ostrowy               
   - data aktu:  2012-01-27                      
   - tytuł aktu: w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

                 Miejsce ogłoszenia:           
   Nazwa dziennika Urzędowego:   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego           
   - Rocznik:  2012               
   - Pozycja:  944               
   - Data ogłoszenia: 20 marca 2012          
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=944
_______________________________________________________________________________

84
   
   

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała            
   - numer aktu:   XIX /84/11         
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy            
   - data aktu: 2011-12-30                  
   - tytuł aktu: w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

             Miejsce ogłoszenia:         
   -   Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego         
   - Rocznik:  2012            
   - Pozycja:  537            
   - Data ogłoszenia:  17 luty 2012         
   - Jednolity identyfikator aktu:   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=537
_______________________________________________________________________________

81      

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu: Uchwała         
   - numer aktu:   XIII   /81/11       
   - organ wydający:   Rada Gminy Nowe Ostrowy         
   - data aktu:  2011-11-30              
   - tytuł aktu: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego         

         Miejsce ogłoszenia:       
  Nazwa dziennika Urzędowego:   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego       
   - Numer dziennika Urzędowego:   372         
   - Pozycja:  4009         
   - Data ogłoszenia:  15 grudnia 2011       
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4009

_______________________________________________________________________________

79    

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała     
   - numer aktu:  XII /79/11     
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy     
   - data aktu:  2011-10-27          
   - tytuł aktu:   w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy upoważnienia do ustalenia cen i opłat za dostawę ciepła ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy    

      Miejsce ogłoszenia:     
   Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego     
   - Numer dziennika Urzędowego:  352     
   - Pozycja:  3537     
   - Data ogłoszenia:  2 grudnia 2011     
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3537  

_______________________________________________________________________________

78    

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała     
   - numer aktu:  XII /78/11     
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy     
   - data aktu:  2011-10-27         
   - tytuł aktu:   zmieniająca uchwałę nr VII/30/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy    

      Miejsce ogłoszenia:     
   - Nazwa dziennika Urzędowego:   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego     
   - Numer dziennika Urzędowego:   356     
   - Pozycja:  3595     
   - Data ogłoszenia:  7 grudnia 2011     
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3595

______________________________________________________________________________

77    

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu:   Uchwała     
   - numer aktu:   XII /77/11     
   - organ wydający:   Rada Gminy Nowe Ostrowy     
   - data aktu:  2011-10-27     
   - tytuł aktu:   w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych    

      Miejsce ogłoszenia:     
   Nazwa dziennika Urzędowego:   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego     
   - Numer dziennika Urzędowego:  356     
   - Pozycja:  3594     
   - Data ogłoszenia:  7 grudnia 2011     
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3594
_____________________________________________________________________________

76    

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała     
   - numer aktu:  XII /76/11     
   - organ wydający:   Rada Gminy Nowe Ostrowy     
   - data aktu:  2011-10-27          
   - tytuł aktu: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    

      Miejsce ogłoszenia:     
   -   Nazwa dziennika Urzędowego:   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego     
   - Numer dziennika Urzędowego: 356     
   - Pozycja:  3593     
   - Data ogłoszenia:   7 grudnia 2011     
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3593
_______________________________________ _____________________________________

64    

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała     
   - numer aktu:   X /64/11     
   - organ wydający:   Rada Gminy Nowe Ostrowy     
   - data aktu:  2011-08-24     
   - tytuł aktu:   zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/194/2006 Rady Gminy w Nowych Ostrowach w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach    

      Miejsce ogłoszenia:     
   Nazwa dziennika Urzędowego:   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego     
   - Numer dziennika Urzędowego:  275     
   - Pozycja: 2810     
   - Data ogłoszenia:   26 września 2011     
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2810
_____________________________________________________________________________

63    

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała     
   - numer aktu:  X /63/11     
   - organ wydający:   Rada Gminy Nowe Ostrowy     
   - data aktu:  2011-08-24     
   - tytuł aktu: zmieniająca uchwałę nr VIII/37/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania    

      Miejsce ogłoszenia:     
  Nazwa dziennika Urzędowego:    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego     
   - Numer dziennika Urzędowego:  286     
   - Pozycja:  2927     
   - Data ogłoszenia:   3 październik 2011     
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2927
_____________________________________________________________________________

61  

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała  
   - numer aktu:  X /61/11  
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy  
   - data aktu:  2011-08-24  
   - tytuł aktu:   w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy  

    Miejsce ogłoszenia:  
   Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  
   - Numer dziennika Urzędowego:  291  
   - Pozycja:  2969  
   - Data ogłoszenia:  7 październik 2011  
   - Jednolity identyfikator aktu:   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2969
____________________________________________________________________________

39

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu: Uchwała
   - numer aktu: VIII/39/11
   - organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy
   - data aktu: 2011-05-18
   - tytuł aktu: zmieniająca uchwałę nr VII/30/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy

   Miejsce ogłoszenia:
  - Nazwa dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
   - Numer dziennika Urzędowego: 204
   - Pozycja: 2084
   - Data ogłoszenia: 15 lipiec 2011
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/204/2084
_____________________________________________________________________________
  37  

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała  
   - numer aktu:  VIII/37/11  
   - organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy  
   - data aktu:  2011-05-18  
   - tytuł aktu:   w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania  

    Miejsce ogłoszenia:  
   Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  
   - Numer dziennika Urzędowego:  245  
   - Pozycja:  2577
   - Data ogłoszenia:  26 sierpień 2011  
   - Jednolity identyfikator aktu:   https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu//WDU_E/2011/245/2577

__________ __________________________________________________________________
34

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu: Uchwała
   - numer aktu: VII/34/11
   - organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy
   - data aktu: 2011-05-18
   - tytuł aktu: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  
                       Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok


   Miejsce ogłoszenia:
  - Nazwa dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
   - Numer dziennika Urzędowego: 177
   - Pozycja: 1757
   - Data ogłoszenia: 17 czerwiec 2011
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/177/1757

_____________________________________________________________________________
31

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu: Uchwała
   - numer aktu: VII/31/11
   - organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy
   - data aktu: 2011-03-30
   - tytuł aktu: w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.”

   Miejsce ogłoszenia:
  - Nazwa dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
   - Numer dziennika Urzędowego: 140
   - Pozycja: 1286
   - Data ogłoszenia: 16 maj 2011
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/140/1286

_____________________________________________________________________________

30


Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu: Uchwała
   - numer aktu: VII/30/11
   - organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy
   - data aktu: 2011-03-30
   - tytuł aktu: w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia 
    wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy
    Nowe Ostrowy


   Miejsce ogłoszenia:
  - Nazwa dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
   - Numer dziennika Urzędowego: 148
   - Pozycja: 1390
   - Data ogłoszenia: 21 maj 2011
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/148/1390

_____________________________________________________________________
     24


Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu: Uchwała
   - numer aktu:
V/24/11

   -  organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy
   - data aktu:
2011-01-28

   - tytuł aktu: w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
                    Nowe Ostrowy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


  
Miejsce ogłoszenia:
 
- Nazwa dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
   - Numer dziennika Urzędowego: 74
   - Pozycja: 640
   - Data ogłoszenia:
23 marca 2011
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/74/640

_______________________________________________________________________________________
   19  

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   -  rodzaj aktu:  Uchwała  
   - numer aktu: 
V/19/11  

   -  organ wydający:  Rada Gminy Nowe Ostrowy  
   - data aktu: 
2011-01-28  

   - tytuł aktu:  w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok  

   
Miejsce ogłoszenia:
  
Nazwa dziennika Urzędowego:  Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  
   - Numer dziennika Urzędowego:  248
   - Pozycja:  2595
   - Data ogłoszenia: 
30 sierpnia 2011  
   - Jednolity identyfikator aktu:  https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/248/2595

_________________________________________________________________________________________

                                                                                    5

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

   - rodzaj aktu: Uchwała
   - numer aktu:
I/5/10

   - organ wydający: Rada Gminy Nowe Ostrowy
   - data aktu:
2010-12-02

   - tytuł aktu: zmieniająca uchwałę Nr XLV/268/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie  
                      określenia stawek podatku od środków transportowych


  
Miejsce ogłoszenia:
 
- Nazwa dziennika Urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
   - Numer dziennika Urzędowego: 377
   - Pozycja: 3673
   - Data ogłoszenia:
17 grudnia 2010
   - Jednolity identyfikator aktu: https://noweostrowy.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/377/3673
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-10 09:11:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 13:36:16
  • Liczba odsłon: 1878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957767]

przewiń do góry