Nowe Ostrowy, 13.06.2019 r.

 • Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy wotum zaufania uchwala.ix.55.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/56/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok uchwala.ix.56.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2018 rok uchwala.ix.57.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok uchwala.ix.58.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019-2022 uchwala.ix.59.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2019 roku uchwala.ix.60.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego. uchwala.ix.61.19.2019-06-25.pdf
 • Uchwała nr IX/62/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy. uchwala.ix.62.19.2019-06-25.pdf  
Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy został opublikowany archiwalny zapis obrazu i dźwięku z sesji

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-13 08:55:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-27 12:57:16
 • Liczba odsłon: 1694
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957693]

przewiń do góry