Zawiadomienie o sesji Rady Gminy:  zawiadomienie_czerwiec2013.pdf

Uchwała nr XXXIII/224/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Załącznik nr 5- Sprawozdanie z wykonania budżetu: sprawozdanie.pdf

Uchwała nr XXXIII/225/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok. 
uchwala_xxxiii-225-13.pdf


Uchwała NR XXXIII/226/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.
uchwala_xxxiii-226-13.pdf


Uchwała nr  XXXIII/227/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowe Ostrowy w miejscowości Wołodrza.
uchwala_xxxiii-227-13.pdf


Uchwała nr  XXXIII/228/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany granic sołectw Perna i Wołodrza.
uchwala_xxxiii-228-13.pdf


Uchwała nr  XXXIII/229/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
uchwala_xxxiii-229-13.pdf


Uchwała nr  XXXIII/230/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy  z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kutnowskiego.
uchwala_xxxiii-230-13.pdf


Uchwała nr  XXXIII/231/13  Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez gminę.
uchwala_xxxiii-231-13.pdf


Uchwała nr  XXXIII/232/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2013 roku.
uchwala_xxxiii-232-13.pdf

Uchwała nr  XXXIII/233/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2013 roku.
uchwala_nr_xxxiii-233-13.pdf

Uchwała nr  XXXIII/234/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Nowe Ostrowy.
uchwala_xxxiii-234-13.pdf

Protokół z sesji: protokol_7-2013.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-19 15:37:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-28 08:48:25
  • Liczba odsłon: 1845
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946674]

przewiń do góry