Nowe Ostrowy, 14.12.2016 r.


 • Uchwała nr XXV/218/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Jana Wojtczaka na działalność Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 7 listopada 2016 roku przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach pismem z dnia 28 listopada 2016 r.., znak SKO.0502-7/16:  uchwala-xxv-218-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/219/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:  uchwala-xxv-219-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/220/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2017-2020:  uchwala-xxv-220-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/221/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok:   uchwala-xxv-221-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/222/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wiololetniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016-2019:  uchwala-xxv-222-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-xxv-223-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/224/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:  uchwala-xxv-224-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5:  uchwala-xxv-225-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/226/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2017 roku:  uchwala-xxv-226-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2017 roku:  uchwala-xxv-227-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/228/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017:  uchwala-xxv-228-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej częsci nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas oznaczony:  uchwala-xxv-229-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/230/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony:  uchwala-xxv-230-16.pdf
 • Uchwała nr XXV/231/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na zimowym utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania:  uchwala-xxv-231-16.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-14 13:53:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-31 10:46:33
 • Liczba odsłon: 1704
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1956335]

przewiń do góry