Zawiadomienie na sesje

z_a_w_i_a_d_o_m_i_e_n_i_e_na_sesje_xiv.pdf


UCHWAŁA NR XIV/84/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

uchwala_nr_xiv-84-11.pdf

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf

tabela_nr_1_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_2_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_3_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_4_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_5_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_5a_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_5b_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_6_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_7_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_8_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_9_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_10_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_11_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf
tabela_nr_12_do_uchwaly_nr_xiv-84-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/85/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015

uchwala_nr_xiv-85-11.pdf

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xiv-85-11.pdf
zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_xiv-85-11.pdf
zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_xiv-85-11.pdf
zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_xiv-85-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/86/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

uchwala_nr_xiv-86-11.pdf
zalacznik_do_uchwaly_nr_xiv-86-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/87/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2014

uchwala_nr_xiv-87-11.pdf
zalacznik_do_uchwaly_nr_xiv-87-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/88/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia  2011 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok

uchwala_nr_xiv-88-11.pdf

tabela_nr_1_do_uchwaly_xiv-88-11.pdf
tabela_nr_2_do_uchwaly_xiv-88-11.pdf
tabela_nr_3_do_uchwaly_xiv-88-11.pdf
tabela_nr_4_do_uchwaly_xiv-88-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/89/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2011 - 2016

uchwala_nr_xiv-89-11.pdf

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_xiv-89-11.pdf
zalacznik_nr_2_do_uchwaly_xiv-89-11.pdf
zalacznik_nr_3_do_uchwaly_xiv-89-11.pdf
zalacznik_nr_4_do_uchwaly_xiv-89-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/90/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2012 roku.

uchwala_nr_xiv-90-11.pdf

zalacznik_do_uchwaly_nr_xiv-90-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/91/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2012 roku.

uchwala_nr_xiv-91-11.pdf

zalaczniki_do_uchwaly_nr_xiv-91-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/92/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2012 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

uchwala_nr_xiv-92-11.pdf

zalacznik_do_uchwaly_nr_xiv-92-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/93/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

uchwala_nr_xiv-93-11.pdf

zalacznik_do_uchwaly_nr_xiv-93-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/94/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ostrowy i Ostrowy – Cukrownia na lata 2008 - 2014”

uchwala_nr_xiv-94-11.pdf

zalacznik_do_uchwaly_nr_xiv-94-11.pdf

UCHWAŁA NR XIV/95/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do wspólnego projektu pn. "Termodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach ZGRK”

uchwala_nr_xiv-95-11.pdf

 Protokół
  protokol_nr__xiv-10-2011.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-11 16:03:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 13:22:49
  • Liczba odsłon: 1743
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957615]

przewiń do góry