Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy w Nowych Ostrowach Nr 1/2011 r. z dnia 03.01.2011
zarzadzenie_1.pdf

Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Monitoringu i Oceny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Ostrowy na lata 2008-2013
zarzadzenie_2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12.01.2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 14.01.2011 roku
zarzadzenie_3.pdf

Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 r.
zarzadzenie_4.pdf

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_5.pdf

Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21.02.2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 22.02.2011 roku
zarzadzenie_6.pdf

Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budzetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_7.pdf

Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z autobusów szkolnych w przewozach innych niz dowóz uczniów
zarzadzenie_8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : "Oferta szkoleniowea- kurs prawa jazdy kat. B" na potrzeby realizowanego projektu p. "Edukacja naszą szansą" Nr POKL. 09.05.00-10-153/10 współfinansoweanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.
zarzadzenie_9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr VII/27/11
zarzadzenie_11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 01.04.2011 roku w sprawie: powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy
zarzadzenie_13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 50 gramów w latach 2011-2013 dla potrzeb Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Ostrowach
zarzadzenie_15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.04.2011r. odbioru końcowego robót budowlanych obejmujących remont budybku Strażnicy OSP w Imielnie.
zarzadzenie_17.pdf

Zarządzenie Nr 18/ 2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup autobusu.
zarzadzenie_18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy w  Nowych Ostrowach z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zakup energii elektrycznej".
zarzadzenie_19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy W Nowych Ostrowach z dnia 04.05.2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w dniu 05.05.2011 roku
zarzadzenie_20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2011 Wojta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_21.pdf
 
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy w  Nowych Ostrowach z dnia 17 maja 2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach
zarzadzenie_22.pdf
    
Zarządzenie Nr 23/ 2011 Wójta Gminy w  Nowych Ostrowach z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie: Zakup uzywanej koparko- ładowarki.
zarzadzenie_23.pdf

Zarządzenie Nr 24/ 2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok- do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr VIII/36/11
zarzadzenie_24.pdf  

Zarządzenie Nr 25/ 2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr IX/44/11
zarzadzenie_26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: dokonania zmianw  budżecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach.
zarzadzenie_28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budzetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
zarzadzenie_30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: dokonania zmianw  budzecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 33/2011 z dnia 24 sieprpnia 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr X/54/11
zarzadzenie_33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia w magazynie obrony cywilnej gminy.
zarzadzenie_34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02 września 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budzetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02.09.2011 r. w sprawie: udostępnienia koparko- ładowarki właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.09.2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
zarzadzenie_38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budzetem gminy na 2012 rok oraz opracowania materiałów olanistycznych do uchwalenia budzetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok.
zarzadzenie_39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
zarzadzenie_40.pdf


zarzadzenie_41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników USC i pracownika obsługi pełniących obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oswiadczeń woli.
zarzadzenie_42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 07 października 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok.
zarzadzenie_44.pdf

Zarządzenie Nr 45/ 2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie gm. Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie: gospodarki srodkami ochrony indywidualnej i higieny oraz odzieżą i obuwiem roboczym, obowiązujące w Urzedzie Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_46.pdf

Zarządzenie Nr 47/ 2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2011 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy na XII/74/11
zarzadzenie_47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy.
zarzadzenie_48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Nowe ostrowy z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: zmian budzetu gminy
zarzadzenie_49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie: zmian budzetu gminy
zarzadzenie_50.pdf

Zarządzenie Nr 51/ 2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: 
1. Dostawa do obiektów Gminy Nowe Ostrowy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011-2012.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Nowe Ostrowy.
zarzadzenie_51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budzetu gminy.
zarzadzenie_52.pdf

Zarządzenie Nr 53/ 2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w  układzie wykonawczym budżetu gminy na 2011 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XIII/80/11.
zarzadzenie_53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2011-2016.
zarzadzenie_54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 01 grunia 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok.
zarzadzenie_55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 64/2010 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
zarzadzenie_56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: dokonania zmian budzetu gminy na 2011 rok
zarzadzenie_57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
zarzadzenie_58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20.12.2011 r. w sprawie: powołania Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
zarzadzenie_59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa w Ostrowach do dokonywania czynności z zakresu zarządzania mieniem Gminy Nowe Ostrowy pozostającym w dyspozycji tej jednostki organizacyjnej.
zarzadzenie_60.pdf

Zarządzenie Nr 61/ 2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2011 rok- do Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XIV/88/11
zarzadzenie_61.pdf

Zarządzenie Nr 62/ 2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy.
zarzadzenie_62.pdf

Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu ochronny informacji niejawnych  w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy:
zarzadzenie_63.pdf
 
Zarządzenie nr 64/2011 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
zarzadzenie_64.pdf

Zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-09 18:22:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-27 12:31:10
  • Liczba odsłon: 1959
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1957784]

przewiń do góry