Nowe Ostrowy, 03.10.2018 r. • Uchwała nr XLV/344/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:  uchwala.xlv.344.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:  uchwala.xlv.345.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/346/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok:  uchwala.xlv.346.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/347/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy i Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xlv.347.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/348/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.xlv.348.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/349/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę garażu stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:  uchwala.xlv.349.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/350/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu z udziałem w części wspólnej gruntu od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:  uchwala.xlv.350.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/351/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xlv.351.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. Statut Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala.xlv.352.2018.pdf
 • Uchwała nr XLV/353/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy:  uchwala.xlv.353.2018.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Damian Cichacz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-03 19:07:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 11:27:50
 • Liczba odsłon: 1880
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1950627]

przewiń do góry