• Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok uchwala_iii-9-14.pdf
 • Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015 - 2018:   uchwala_iii-10-14.pdf
 • Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok:   uchwala_iii-11-14.pdf
 • Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwał nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020: uchwala_iii-12-14.pdf
 • Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2015 roku:  uchwala_iii-13-14.pdf
 • Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na I półrocze 2015 roku:   uchwala_iii-14-14.pdf
 • Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM":   uchwala_iii-15-14.pdf
 • Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy:   uchwala_iii-16-14.pdf
 • Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy:   uchwala_iii-17-14.pdf
 • Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi:   uchwala_iii-18-14.pdf
 • Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Nowe ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:   uchwala_iii-19-14.pdf
 • Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:   uchwala_iii-20-14.pdf
 • Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   uchwala_iii-21-14.pdf
 • Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowe Ostrowy w miejscowości Nowe Ostrowy:   uchwala_iii-22-14.pdf
 • Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015:   uchwala_iii-23-14.pdf
 • Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017:   uchwala_iii-24-14.pdf
 • Uchwała nr III/25/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach w miejscowości Grochów oraz Wola Pierowa oraz dokonania stosownych zmian w tym zakresie w statucie biblioteki:   uchwala_iii-25-14.pdf
 • Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-26-14.pdf
 • Uchwała nr III/27/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg uchwala_iii-27-14.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-15 14:33:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 16:30:33
 • Liczba odsłon: 1856
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1946565]

przewiń do góry